Heim

Vindafjord Skyttarlag © 2006  Redaktør: Bjørn M. Stokka       

Sist oppdatert:  Årsmøte, 2021, saksliste   18. oktober 2021 21:21

Fakta om laget

Vindafjord Skyttarlag tilhøyrer Sunnhordland Skyttarsamlag. Laget vart etablert i 1969 etter samanslåing av dei gamle laga Ilsvåg, Vats, Skjold og Øvre Vats og i 2018 vart laget slått saman med Sandeid skyttarlag og Vikebygd skyttarlag.


Me har følgjande baneanlegg:


Utandørs bane i Nedre Vats med 7 skiver på 100 m og 12 skiver på 200 m.


Innandørs bane (15m) i Sandeid, 10 skiver.


  Kommentarar/spørsmål:

 Send E-post til oss

Org.nr:  983903533

ArrangementÅrsmøte 2021

Årsmøtet er sett til fredag 5. november kl 18.00 på innandørsbanen i Sandeid.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmelding
3. Rekneskap
4. Val

5. Terminliste 2022


Om ein ønskjer å ta opp andre saker på møtet så kan dei meldast inn på mail til vindafjord@skytterlag.no innan 25. oktober.
Det blir enkel servering på årsmøtet.


Årskontingent, endring frå 2020

Årskontingenten for medlemskap i skyttarlaget vert nå krevd inn via DFS ( Det Frivillige Skyttervesen). Så kan ein skriva ut medlemskort frå 'mi side' på dfs.no .

Kontingenten er i år auka litt etter vedtak på sist årsmøte.Trening innandørs

Trening er onsdagar frå kl 18.00 på banen i Sandeid.


Terminliste

Kalenderen vil vera oppdatert med ein del stemne frå  terminlista til Hordakretsen samt datoar for jegertrening / prøve.