Heim

VINDAFJORD SKYTTARLAG

Vindafjord Skyttarlag © 2006  Redaktør: Bjørn M. Stokka       

Sist oppdatert:  Arrangement, 2020   24. mai 2020 13:31

Fakta om laget

Vindafjord Skyttarlag tilhøyrer Sunnhordland Skyttarsamlag. Laget vart etablert i 1969 etter samanslåing av dei gamle laga Ilsvåg, Vats, Skjold og Øvre Vats og i 2018 vart laget slått saman med Sandeid skyttarlag og Vikebygd skyttarlag.


Me har følgjande baneanlegg:


Utandørs bane i Nedre Vats med 7 skiver på 100 m og 12 skiver på 200 m.


Innandørs bane (15m) i Sandeid, 10 skiver.


  Kommentarar/spørsmål:

 Send E-post til oss

Org.nr:  983903533

Arrangement


Samlagsstemnet bane 2020

Årets samlagsstemne bane skal etter planen arrangerast 23. august på banen i Vats. Det er ennå uvisst i kva form dette kan bli grunna Covid-19 og smittevernsreglar.


Årskontingent, endring frå 2020

Årskontingenten for medlemskap i skyttarlaget vert nå krevd inn via DFS ( Det Frivillige Skyttervesen). Så kan ein skriva ut medlemskort frå 'mi side' på dfs.no .

Kontingenten er i år auka litt etter vedtak på sist årsmøte.


Jegerprøve og trening

I år blir det ikkje sett opp ordinære kveldar for trening og avvikling av jegerprøve. Dei som fekk godkjend prøven i fjor treng ikkje ta prøven i år for å få gå på jakt i 2020.  For dei jegerane som ønsker å trena og nye jegerar som skal ta prøven for første gong i år:

Ta kontakt med skyttarlaget for avtale. Me må overhalda smittevernreglane på skytebanen og må derfor ha kontroll på kor mange som skal trena samstundes.
Tlf: 971 52 399  Egil
      951 02 591  Bjørn Morten


Så avtaler me ein kveld som passar.Trening

Trening er torsdagar frå kl 18.00 på banen i Vats. Her gjeld også smittevernsreglane:
Minste avstand er 1 m, og ein skal då skyta på annakvar skive.


Terminliste

Kalenderen vil vera oppdatert med ein del stemne frå  terminlista til Hordakretsen samt datoar for jegertrening / prøve.