Krinsstemne bane søre krins 12.08.2007

Det vart skote organisasjonsmedalje-programmet på 200 m på dette stemnet.
30 skot på 200m (5 kne, 5 ligg, 10-skudd og omgang), vanleg mesterskapsprogram på 100m.

Mesterskap klasse 2-5:
Nr. 1.   DagArne Matre                       Sandeid                       294      Gylt medalje
           15 innertierar, 26 tierar.
Nr. 2.   Eivind Lien                              Ølen                            294      Sølv medalje
           15 innertierar, 24 tierar.

Klassemedaljer:
Klassemedaljer blir utdelt for klassar som ikkje skyt program iht organisasjonsmedalje.
På 200 m blir det då berre utdelt 2 mesterskapsmedaljer.  Dette vart opplyst av samlagsformannen som gjeldande
reglar.  På 100 m blir det delt ut medalje til klassevinnar.

V65     Torvald Leknes                       Skånevik                     344      Sølv plett
V73     Olaf Øvrevik                           Ølen                            347      Sølv plett
Kl R     Sindre H. Vikedal                   Vikedal                        348      Sølv plett
Kl ER  Sondre Tesdal Galtung             Etne                             348      Sølv plett
Kl J      Ida Espevoll                            Vikedal                        341      Sølv plett

Aspirantar, lik premie til alle:
Trygve Espevold                                 Vikedal                        226
Kristoffer Tesdal Galtung                     Etne                             243
Aslak Taraldsøy                                  Skånevik                      237

Premierekneskap:

Kl. 2-5:  Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,-  Premiering på samla 30-skot

Kl. 1, V55, V65, V73:  Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (36,- på 15-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. R, ER, JR:  Innskot kr. 60,-
Arr. avg. Kr. 27,-
Til premiering Kr. 33,- (20,- på 15-skot, 13,- på 10-skot)

Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute.
Merknadsfrist til premielista: 15. september 2007.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann

Resultatliste/Premiering

 

Klasse R, 15-skot

1. Sindre H. Vikedal                Vikedal                        150      Kr. 60,-

2. Anders Tesdal Galtung         Etne                             144

3. Eirik Monsen                       Etne                             142

 

Klasse R, 10-skot

1. Sindre H. Vikedal                Vikedal                        99        Kr. 39,-
            6 innertierar

2. Anders Tesdal Galtung         Etne                             99
            4 innertierar

3. Eirik Monsen                       Etne                             94

 

Klasse ER, 15-skot

1. Sondre Tesdal Galtung         Etne                             150      Kr. 60,-

2. Thorbjørn Samland              Skånevik                      149

3. Kristin Hafstad Stokka        Vindafjord                    146

 

Klasse ER, 10-skot

1. Sondre Tesdal Galtung         Etne                             99        Kr. 39,-

2. Thorbjørn Samland              Skånevik                      98

3. Kristin Hafstad Stokka        Vindafjord                    97

 

Klasse J, 15-skot

1. Ida Espevoll                         Vikedal                        144      Kr. 20,-

 

Klasse J, 10-skot

1. Ida Espevoll                         Vikedal                        98        Kr. 13,-

 

Klasse V65, 15-skot

1. Torvald Leknes                    Skånevik                     148      Kr. 72,-

2. Asbjørn Stokka                   Vindafjord                   146

 

Klasse V65, 10-skot

1. Asbjørn Stokka                   Vindafjord                   98        Kr. 48,-

2. Torvald Leknes                    Skånevik                     97

 

Klasse V73, 15-skot

1. Olaf Øvrevik                       Ølen                            149      Kr. 72,-

2. Johan Opheim                     Ølen                            148

 

Klasse V73, 10-skot

1. Olaf Øvrevik                       Ølen                            99        Kr. 48,-

2. Johan Opheim                     Ølen                            98

 

Klasse V55, 30-skot

1. Erling Lien                           Ølen                            270      Kr. 60,-

 

Klasse 2, 30-skot

1. Roger Tesdal                       Skånevik                     261      Kr. 120,-

2. Olav Samland                      Skånevik                     260

 

Klasse 3, 30-skot

1. Anne Mai Jekteberg            Vindafjord                   290      Kr. 140,-

2. Roar Knudsen                     Skånevik                     288      Kr. 100,-

            7 innertierar

3. Arne Nervik                        Etne                             288

            4 innertierar

4. Nils Fredrik Espevoll           Vikedal                        272

 

Klasse 4, 30-skot

1. Kai Espen Jekteberg           Vindafjord                   289      Kr. 140,-

2. Bjørn Morten Stokka          Vindafjord                   288      Kr. 100,-

3. Egil Berakvam                     Vindafjord                   287

4. Max Inge Rørheim               Sandeid                       285

 

Klasse 5, 30-skot

1. Dag Arne Matre                  Sandeid                       294      Kr. 180,-

            15 *, 26 X

2. Eivind Lien                          Ølen                            294

            15 *, 24 X

3. Svein Magne Stokkevåg      Vindafjord                   294

            12 *