Lagsmesterskap bane 2005

 

 

Dato:  3. September                            Antall deltakarar:  11

 

Lagsmesterskapet var i år siste post på utandørs-programmet.  Programmet var dugleiksmerket + avsluttande omgang.  Det vart vist
svært god skyting blant både dei yngste og dei litt eldre.  Det vart høg spenning til siste slutt, med omskyting etter at omgangen var avvikla. Egil Berakvam avviste alle angrep med ein siste omgang med 10 innertierar.

 

Mesterskap kl 2-5

Nr.1  Egil Berakvam                       347 p       e. omsk.

Nr.2  Svein Magne Stokkevåg              347 p       e. omsk.

Nr.3  Kai Espen Jekteberg                346 p

Nr.4  Anne Mai Jekteberg                 345 p

Nr.5  Olav Magne Eikesdal                344 p

 

Klasse V65

Nr.1  Asbjørn Stokka                     243 p

 

Klasse V55

Nr.1  Arne Eide                          233 p

 

Klasse Rekrutt

Nr.1  Kristin Hafstad Stokka              246 p

Nr.2  Øystein Berakvam                   237 p