Samlagmesterskap Bane Sunnhordland 2007

Mesterskaps- og klasse-medaljer  /  Premiering

Mesterskap klasse 2-5:

Nr.1.   Frank Vik                                      Omvikdalen        345        Gylt m.skapsmedalje
            Aksje i vandrepokal
Nr. 2.  Magne Wollheim Jr.                       Omvikdalen        342        Sølv m.skapsmedalje

Klassemedaljer:

Kl 5.     Frank Vik                                     Omvikdalen        345        Med. på mesterskap
Kl 4.     Arne Engevik                                Stord                  340        Gylt kl. medalje
Kl 3.     Håvard Sørheim                            Stord                  236        Gylt kl. medalje
Kl 2.     Åsmund Hjelmeland                      Omvikdalen         240        Gylt kl. medalje
Kl 1.     Sigbjørn Tollevik                           Bømlo                 240        Gylt kl. medalje
Kl Jr.    Anders Hundseid                           Etne                    350        Gylt Nammo-medalje/diplom
Kl Jr.    Ida Espevoll                                  Vikedal                347        Sølv ungdomsmedalje
Kl Jr.    Randi Beate Rydland                     Fitjar                   345        Sølv ungdomsmedalje
Kl ER   Thorbjørn Samland                        Skånevik             348        Gylt Nammo-medalje/diplom
Kl ER   Jon Terje Kyvik                             Stord                  348        Sølv ungdomsmedalje
Kl ER   Anders Mikkelson                          Stord                  347        Sølv ungdomsmedalje
Kl R     
Sindre H. Vikedal                           Vikedal               349        Gylt Nammo-medalje/diplom
Kl R     Lovise Amanda Hundseid               Etne                    347        Sølv ungdomsmedalje
Kl R     Anders Tesdal Galtung                    Etne                    345        Sølv ungdomsmedalje
Kl V55 Håkon Leganger                             Rosendal             343        Gylt kl. medalje
Kl V65 Kåre Hellesund                               Bømlo                 347        Gylt kl. medalje
Kl V73 Johan Opheim                                 Ølen                    343        Gylt kl. medalje
Kl AG3 Sverre Idland                                 Skånevik              227        Gylt kl. medalje

Gylt Aspirantmerke til:

Heidi Berakvam, Vindafjord,  Espen Drange, Ølen,  Sander H. Engevik, Stord,  Trygve Espevoll, Vikedal,  Knut Flatebø, Etne,  Margit Flatebø, Etne,  Jens Petter Fosberg, Rosendal,  Kristoffer Tesdal Galtung, Etne,  Geir Innvær, Bremnes,  Susanne K. Stokkevåg, Vindafjord,  Aslak Taraldsøy, Skånevik

Lagskyting ungdom, 100m:

Etne Skyttarlag                      298
  Aksje i vandretrofe og krystallbeger til:
  Anders Tesdal Galtung, Anders Hundseid, Sondre Tesdal Galtung                          

Lagskyting senior, 200m:

Vindafjord Skyttarlag             287
  Aksje i vandretrofe og krystallbeger til:
  Kai Espen Jekteberg, Egil Berakvam, Svein Magne Stokkevåg

Premierekneskap:

Kl. 2-5

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (12,- pr 5-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. 1, 2, V55, V65, V73

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (36,- på 15-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. R, ER, JR

Innskot kr. 60,-
Arr. avg. Kr. 27,-
Til premiering Kr. 33,- (20,- på 15-skot, 13,- på 10-skot)

 

Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute.
Merknadsfrist til premielista: 15. september 2007.
Me takkar skyttarane for frammøtet.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann