Ope banestemne 30.06-1.07.2007

Mesterskaps- og klasse-medaljer  /  Premiering

Mesterskap klasse 2-5:

Nr.1.   Bengt Bratland                               Stord              347            Ms. med.
            Aksje i vandrepokal
Nr. 2.  Liv Sollesnes                                  Jondal             346            Ms. med.

Klassemedaljer:

Kl 5.     Bengt Bratland                              Stord              347            Med. på m.s.
Kl 4.     Arne Engevik                                Stord              343            Kl. med.
Kl 3.     Arne Nervik                                  Etne               335            Kl. med.
Kl 2.     Elisabeth Lothe Nervik                  Etne               241            Kl. med.
Kl Jr.    Anders Hundseid                           Etne               348            Kl. med.
Kl ER.  Asle Kvamsdal                              Fitjar              350            Kl. med.
Kl R.    Sindre H. Vikedal                          Vikedal          347            Kl. med.
Kl V5.  Håkon Leganger                            Rosendal        344            Kl. med.
Kl V6.  Nils Lothe                                      Jondal            349            Kl. med.
Kl V7.  Johan Opheim                                Ølen               344            Kl. med.

Aspirantar, lik premie til alle:

Njål Eide                                           Sand/Suldal                     218
Trygve Espevold                                Vikedal                           225
Kristoffer Tesdal Galtung                    Etne                                232
Gjermund Skåre Grov                        Sand/Suldal                     212
Geir Innvær                                        Bremnes                         192


Premierekneskap:

Kl. 2-5

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (12,- pr 5-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. 1, 2, V55, V65, V73

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (36,- på 15-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. R, ER, JR

Innskot kr. 60,-
Arr. avg. Kr. 27,-
Til premiering Kr. 33,- (20,- på 15-skot, 13,- på 10-skot)

 

Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute.
Merknadsfrist til premielista: 1. august 2007.
Me takkar skyttarane for frammøtet og ønskjer velkommen igjen til neste stemne.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann