Ope banestemne 26.- og 29.- 06 2008

Mesterskaps- og klasse-medaljer  /  Premiering

Mesterskap klasse 2-5:

Nr.1.   Svein Magne Stokkevåg                 Vindafjord       344           Ms. med.
            2. aksje i vandrepokal
Nr. 2.  Egil Berakvam                                Vindafjord       341           Ms. med.

Klassemedaljer:

Kl 5.     Svein Magne Stokkevåg                Vindafjord       344          Med. på m.s.
Kl 4.     Egil Berakvam                               Vindafjord       341          Med. på m.s.
Kl 3.     Leif Oddmund Tislevoll                  Fitjar               335          Kl. med.
Kl 2.     Astri Johanne Vik                          Fitjar               240          Kl. med.
             medalje med 6 innertierar
Kl Jr.    Anders Hundseid                           Etne                350          Kl. med.
Kl ER.  Svein Erik Vik                               Fitjar               350          Kl. med.
Kl R.    Leif Malvin Hjelmevoll                   Voss                342          Kl. med.
Kl V5.  Håkon Leganger                            Rosendal         345          Kl. med.
Kl V6.  Kjell Gunnar Moen                        Karmøy          350          Kl. med.
Kl V7.  Lars Hallingstad                             Haugesund      349          Kl. med.
            medalje med 7 innertierar på omgangen

Aspirantar, lik premie til alle:

Fillip Folgerøholm                               Bremnes                         199
Ivar Tesdal Galtung                             Etne                               190
Johanne Hundseid                               Etne                               218


Premierekneskap:

Kl. 2-5

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (12,- pr 5-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. 1, 2, V55, V65, V73

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (36,- på 15-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. R, ER, JR

Innskot kr. 60,-
Arr. avg. Kr. 27,-
Til premiering Kr. 33,- (20,- på 15-skot, 13,- på 10-skot)

 

Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute.
Merknadsfrist til premielista: 1. august 2008.
Me takkar skyttarane for frammøtet og ønskjer velkommen igjen til innandørs stemne til vinteren.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann