Samlagstemnet07  Vindafjord skytterlag

Pengepremier 15-skudd kl. 1
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Sigbjørn Tollevik             Bømlo                       143       Gave
2.     Gisle Vik                     Fitjar                      141      

Pengepremier 15-skudd kl. 2
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Åsmund Hjelmeland             Omvikdalen                  148       Gave
2.     Sigmund Hjelmeland            Omvikdalen                  145       Gave
3.     Elisabet Nes                  Rosendal                    142       Gave
4.     Jarle Sørheim                 Stord                       142       68,-
5.     Olav Samland                  Skånevik                    142       36,-
6.     Lars Olav Tveita              Fitjar                      142      
7.     Elisabeth Lothe Nervik        Etne                        141      
8.     Astri Johanne Vik             Fitjar                      141      
9.     Roger Tesdal                  Skånevik                    141      
10.    Rune Sørheim                  Stord                       140      
11.    Cato Kallevåg                 Bømlo                       138      
12.    Åshild Mehl                   Rosendal                    137      
13.    Harald Storsætre              Tysnes                      129      
14.    Jens Åge Fossberg             Rosendal                    129      

Pengepremier 15-skudd kl. V55
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Kirsten Vorland               Bømlo                       148       Gave
2.     Håkon Leganger                Rosendal                    147       Gave
3.     Kristian Djuvsland            Hatlestrand og Ølve         145       Gave
4.     Einar Vorland                 Bømlo                       143       36,-
5.     Knut Dalland                  Tysnes                      141      
6.     Olav Nesse                    Bremnes                     141      
7.     Hans G. Tufta                 Hatlestrand og Ølve         140      
8.     Jan Gunnar Innvær             Bremnes                     140      
9.     Erling Lien                   Ølen                        136      
10.    Trygve Lunde                  Bremnes                     133      

Pengepremier 15-skudd kl. AG3
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Sverre Idland                 Skånevik                    137       36,-

Pengepremier 10-skudd kl. 1
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Sigbjørn Tollevik             Bømlo                        97       48,-
2.     Gisle Vik                     Fitjar                       93      

Pengepremier 10-skudd kl. 2
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Roger Tesdal                  Skånevik                     97       Gave
2.     Elisabet Nes                  Rosendal                     96       Gave
3.     Rune Sørheim                  Stord                        95       Gave
4.     Jens Åge Fossberg             Rosendal                     95       45,-
5.     Sigmund Hjelmeland            Omvikdalen                   95       24,-
6.     Astri Johanne Vik             Fitjar                       94      
7.     Olav Samland                  Skånevik                     93      
8.     Åsmund Hjelmeland             Omvikdalen                   92      
9.     Elisabeth Lothe Nervik        Etne                         91      
10.    Cato Kallevåg                 Bømlo                        91      
11.    Lars Olav Tveita              Fitjar                       90     
12.    Jarle Sørheim                 Stord                        89      
13.    Åshild Mehl                   Rosendal                     87      
14.    Harald Storsætre              Tysnes                       79      

Pengepremier 10-skudd kl. 3
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Bjørn K Skipevåg              Vikedal                      95       Gave
2.     Morten Magne Helland          Stord                        94       Gave
3.     Bjørn M Hundseid              Vikedal                      94       Gave
4.     Johnny Innvær                 Bremnes                      94       Gave
4.     Leif Oddmund Tislevoll        Fitjar                       94       Gave
6.     Håvard Sørheim                Stord                        94       Gave
7.     Arne Nervik                   Etne                         94       Gave
8.     Roar Knudsen                  Skånevik                     93       24,-
9.     Kjetil Mehl                   Omvikdalen                   93      
10.    Einar S. Engelsen             Høylandsbygd                 93      
11.    Nils Flakke                   Tysnes                       92      
12.    Anne May Jekteberg            Vindafjord                   92      
13.    Olav Magne Eikesdal           Vindafjord                   91      
13.    Torbjørn Nervik               Etne                         91      
15.    Paul Are Ljosnes              Omvikdalen                   91      
16.    Ørjan Sjo                     Høylandsbygd                 90      
17.    Tor Eivind Gilje              Bremnes                      89     
18.    Alfred Trovåg                 Ølen                         88      
19.    Erlend H Vikedal              Vikedal                      87     
20.    Åge Larsen                    Bømlo                        87    
21.    Oddvar Mehl                   Rosendal                     85     
22.    Margrete Gjerald Mehl         Omvikdalen                   84      
23.    Jostein Mehl                  Omvikdalen                   84      
24.    Nils F Espevoll               Vikedal                      83     

Pengepremier 10-skudd kl. 4
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Nils Vegard Fylkesnes         Bremnes                      98       Gave
2.     Knut Arne Vespestad           Bømlo                        97       Gave
3.     Arne Engevik                  Stord                        96       Gave
3.     Elin Håland                   Bømlo                        96       Gave
5.     Per Hidle                     Bremnes                      95       24,-
6.     Max Inge Rørheim              Sandeid                      94      
7.     Egil Berakvam                 Vindafjord                   94     
7.     Sigmund Løken                 Stord                        94     
9.     Kai Espen Jekteberg           Vindafjord                   93     
10.    Børge Svardal                 Bremnes                      92     
11.    Osmund Stople                 Sandeid                      91     
12.    Jakob Vik                     Fitjar                       91   
13.    Bjørn Morten Stokka           Vindafjord                   89      
14.    Arne Hovland                  Bømlo                        85      
15.    Johannes Hustvedt             Sandeid                      75     

Pengepremier 10-skudd kl. 5
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Bengt Bratland                Stord                        99       Gave
2.     Magne Wollheim Jr.            Omvikdalen                   98       Gave
3.     Godtfred Innvær               Bremnes                      97       56,-
4.     Jens Tore Engevik             Stord                        97       24,-
5.     Ingvar Legland                Bremnes                      97     
6.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord                   97      
7.     Frank Vik                     Omvikdalen                   96    
8.     Dagfinn Mehl                  Omvikdalen                   96   
9.     Johannes Hundseid             Etne                         96    
10.    Eivind Lien                   Ølen                         95    
11.    Vidar Vorland                 Bømlo                        95      
12.    Dag Arne Matre                Sandeid                      92     

Pengepremier 10-skudd kl. V55
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Knut Dalland                  Tysnes                       99       Gave
2.     Håkon Leganger                Rosendal                     98       Gave
3.     Kirsten Vorland               Bømlo                        97       Gave
4.     Olav Nesse                    Bremnes                      95       24,-
5.     Kristian Djuvsland            Hatlestrand og Ølve          95      
5.     Trygve Lunde                  Bremnes                      95      
7.     Einar Vorland                 Bømlo                        94      
8.     Jan Gunnar Innvær             Bremnes                      93   
9.     Erling Lien                   Ølen                         92   
10.    Hans G. Tufta                 Hatlestrand og Ølve          89   

Pengepremier 10-skudd kl. AG3
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Sverre Idland                 Skånevik                     90       24,-

Pengepremie Ligg kl 3
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Morten Magne Helland          Stord                        50       Gave
2.     Roar Knudsen                  Skånevik                     50       Gave
2.     Arne Nervik                   Etne                         50       Gave
2.     Håvard Sørheim                Stord                        50       Gave
5.     Johnny Innvær                 Bremnes                      50       27,-
5.     Åge Larsen                    Bømlo                        50       27,-
5.     Jostein Mehl                  Omvikdalen                   50       27,-
5.     Erlend H Vikedal              Vikedal                      50       27,-
9.     Leif Oddmund Tislevoll        Fitjar                       50      
10.    Nils Flakke                   Tysnes                       49      
10.    Bjørn M Hundseid              Vikedal                      49     
10.    Margrete Gjerald Mehl         Omvikdalen                   49      
10.    Ørjan Sjo                     Høylandsbygd                 49      
10.    Alfred Trovåg                 Ølen                         49     
15.    Anne May Jekteberg            Vindafjord                   49     
15.    Kjetil Mehl                   Omvikdalen                   49      
17.    Paul Are Ljosnes              Omvikdalen                   48     
17.    Torbjørn Nervik               Etne                         48    
19.    Olav Magne Eikesdal           Vindafjord                   48    
19.    Tor Eivind Gilje              Bremnes                      48      
21.    Einar S. Engelsen             Høylandsbygd                 48    
22.    Nils F Espevoll               Vikedal                      47     
23.    Oddvar Mehl                   Rosendal                     47     
24.    Bjørn K Skipevåg              Vikedal                      46   

Pengepremie Ligg kl 4
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Arne Hovland                  Bømlo                        50       Gave
2.     Arne Engevik                  Stord                        50       Gave
2.     Knut Arne Vespestad           Bømlo                        50       Gave
4.     Kai Espen Jekteberg           Vindafjord                   50       21,-
4.     Sigmund Løken                 Stord                        50       21,-
4.     Bjørn Morten Stokka           Vindafjord                   50       21,-
4.     Osmund Stople                 Sandeid                      50       21,-
4.     Børge Svardal                 Bremnes                      50       21,-
9.     Nils Vegard Fylkesnes         Bremnes                      50     
10.    Max Inge Rørheim              Sandeid                      49      
10.    Jakob Vik                     Fitjar                       49      
12.    Elin Håland                   Bømlo                        49     
13.    Egil Berakvam                 Vindafjord                   48     
14.    Per Hidle                     Bremnes                      48     
15.    Johannes Hustvedt             Sandeid                      47    

Pengepremie ligg kl 5
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Bengt Bratland                Stord                        50       Gave
2.     Godtfred Innvær               Bremnes                      50       28,-
2.     Magne Wollheim Jr.            Omvikdalen                   50       28,-
2.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord                   50       28,-
2.     Frank Vik                     Omvikdalen                   50       28,-
6.     Dag Arne Matre                Sandeid                      50    
7.     Dagfinn Mehl                  Omvikdalen                   50     
7.     Vidar Vorland                 Bømlo                        50      
9.     Johannes Hundseid             Etne                         50    
10.    Ingvar Legland                Bremnes                      49     
11.    Eivind Lien                   Ølen                         49     
12.    Jens Tore Engevik             Stord                        49     

Pengepremie Stå kl 3
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Åge Larsen                    Bømlo                        48       Gave
2.     Jostein Mehl                  Omvikdalen                   47       Gave
2.     Bjørn K Skipevåg              Vikedal                      47       Gave
4.     Håvard Sørheim                Stord                        46       38,-
5.     Paul Are Ljosnes              Omvikdalen                   46       32,-
6.     Einar S. Engelsen             Høylandsbygd                 46       25,-
7.     Nils F Espevoll               Vikedal                      44       19,-
8.     Morten Magne Helland          Stord                        44       12,-
9.     Olav Magne Eikesdal           Vindafjord                   43      
10.    Anne May Jekteberg            Vindafjord                   43     
10.    Kjetil Mehl                   Omvikdalen                   43      
12.    Arne Nervik                   Etne                         42     
13.    Alfred Trovåg                 Ølen                         41     
14.    Tor Eivind Gilje              Bremnes                      41     
15.    Johnny Innvær                 Bremnes                      40     
16.    Margrete Gjerald Mehl         Omvikdalen                   40    
17.    Nils Flakke                   Tysnes                       40      
18.    Bjørn M Hundseid              Vikedal                      39      
19.    Roar Knudsen                  Skånevik                     39     
20.    Ørjan Sjo                     Høylandsbygd                 38      
21.    Leif Oddmund Tislevoll        Fitjar                       38     
22.    Torbjørn Nervik               Etne                         36     
23.    Erlend H Vikedal              Vikedal                      36     
24.    Oddvar Mehl                   Rosendal                     34     

Pengepremie Stå kl 4
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
------------------------------------------------------------------------------------
1.     Max Inge Rørheim              Sandeid                      48       Gave
2.     Jakob Vik                     Fitjar                       45       Gave
3.     Arne Engevik                  Stord                        45       34,-
4.     Elin Håland                   Bømlo                        45       23,-
4.     Børge Svardal                 Bremnes                      45       23,-
6.     Nils Vegard Fylkesnes         Bremnes                      45    
7.     Knut Arne Vespestad           Bømlo                        44    
8.     Sigmund Løken                 Stord                        44     
9.     Per Hidle                     Bremnes                      43     
10.    Arne Hovland                  Bømlo                        43     
11.    Egil Berakvam                 Vindafjord                   43    
12.    Kai Espen Jekteberg           Vindafjord                   42    
13.    Osmund Stople                 Sandeid                      40     
14.    Bjørn Morten Stokka           Vindafjord                   40    
15.    Johannes Hustvedt             Sandeid                      38     

Pengepremie Stå kl 5
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
------------------------------------------------------------------------------------
1.     Frank Vik                     Omvikdalen                   50       Gave
2.     Magne Wollheim Jr.            Omvikdalen                   48       44,-
3.     Eivind Lien                   Ølen                         47       28,-
4.     Bengt Bratland                Stord                        46       12,-
5.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord                   46      
6.     Vidar Vorland                 Bømlo                        46     
7.     Dag Arne Matre                Sandeid                      45     
8.     Jens Tore Engevik             Stord                        44      
8.     Dagfinn Mehl                  Omvikdalen                   44     
10.    Ingvar Legland                Bremnes                      44    
11.    Johannes Hundseid             Etne                         44      
12.    Godtfred Innvær               Bremnes                      42    

Pengepremie Kne kl 3
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
------------------------------------------------------------------------------------
1.     Nils Flakke                   Tysnes                       49       Gave
2.     Erlend H Vikedal              Vikedal                      48       Gave
3.     Anne May Jekteberg            Vindafjord                   48       40,-
3.     Ørjan Sjo                     Høylandsbygd                 48       40,-
3.     Bjørn K Skipevåg              Vikedal                      48       40,-
6.     Einar S. Engelsen             Høylandsbygd                 47       23,-
6.     Johnny Innvær                 Bremnes                      47       23,-
6.     Paul Are Ljosnes              Omvikdalen                   47       23,-
9.     Roar Knudsen                  Skånevik                     47   
9.     Torbjørn Nervik               Etne                         47    
11.    Olav Magne Eikesdal           Vindafjord                   46    
11.    Leif Oddmund Tislevoll        Fitjar                       46     
13.    Bjørn M Hundseid              Vikedal                      46   
13.    Arne Nervik                   Etne                         46     
13.    Håvard Sørheim                Stord                        46    
16.    Tor Eivind Gilje              Bremnes                      45    
17.    Oddvar Mehl                   Rosendal                     45    
18.    Åge Larsen                    Bømlo                        45   
19.    Jostein Mehl                  Omvikdalen                   45    
20.    Kjetil Mehl                   Omvikdalen                   44    
21.    Alfred Trovåg                 Ølen                         44      
22.    Morten Magne Helland          Stord                        44     
22.    Margrete Gjerald Mehl         Omvikdalen                   44     
24.    Nils F Espevoll               Vikedal                      43   

Pengepremie Kne kl 4
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
------------------------------------------------------------------------------------
1.     Kai Espen Jekteberg           Vindafjord                   50       Gave
2.     Elin Håland                   Bømlo                        50       Gave
2.     Max Inge Rørheim              Sandeid                      50       Gave
4.     Knut Arne Vespestad           Bømlo                        49       25,-
5.     Arne Engevik                  Stord                        49       18,-
5.     Børge Svardal                 Bremnes                      49       18,-
7.     Per Hidle                     Bremnes                      48    
8.     Egil Berakvam                 Vindafjord                   48      
9.     Arne Hovland                  Bømlo                        47     
10.    Nils Vegard Fylkesnes         Bremnes                      47     
11.    Osmund Stople                 Sandeid                      45     
12.    Johannes Hustvedt             Sandeid                      45     
13.    Bjørn Morten Stokka           Vindafjord                   45    
14.    Jakob Vik                     Fitjar                       44     
15.    Sigmund Løken                 Stord                        42    

Pengepremie Kne kl 5
Plass  Navn                          Lag                      Totalt       Premie  Premie                     
-----------------------------------------------------------------------------------
1.     Jens Tore Engevik             Stord                        50       Gave
1.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord                   50       Gave
3.     Vidar Vorland                 Bømlo                        50       26,-
4.     Eivind Lien                   Ølen                         50       12,-
5.     Bengt Bratland                Stord                        50     
5.     Ingvar Legland                Bremnes                      50      
7.     Frank Vik                     Omvikdalen                   49     
8.     Godtfred Innvær               Bremnes                      49    
8.     Dag Arne Matre                Sandeid                      49    
10.    Johannes Hundseid             Etne                         48   
11.    Magne Wollheim Jr.            Omvikdalen                   47     
12.    Dagfinn Mehl                  Omvikdalen                   46