Ope banestemne 17.-18.06.2006

 

Mesterskap klasse 2-5:

Nr.1. Torgeir Pleym Iversen Haugesund 343 Ms. med.
          Aksje i vandrepokal
Nr. 2. Johannes Hundseid Etne 341 Ms. med.
           siste medalje med 27 tierar

Klassemedaljer:

Kl 5. Torgeir Pleym Iversen Haugesund 343 Med. på m.s.
Kl 4. Arne Hovland Bømlo 334 Kl. med.
Kl 3. Arne Nervik Etne 324 Kl. med.
Kl 2. Arne Leknes Skånevik 307 Kl. med.
Kl 1. Jens Magne Høines Karmøy 232 Kl. med.
Kl Jr. Anna P. Hjelmevoll Voss 349 Kl. med.
Kl ER. Tormod Moe Sand-suldal 348 Kl. med.
          medalje med 21 innertierar
Kl R. Lovise A. Hundseid Etne 342 Kl. med.
Kl V5. Håkon Leganger Rosendal 343 Kl. med.
Kl V6. Kåre Hellesund Bømlo 347 Kl. med.
Kl V7. Lars Hallingstad Haugesund 342 Kl. med.

Aspirantar, lik premie til alle:

Jens Petter Fossberg Rosendal 156
Kristoffer Tesdal Galtung Etne 206
Leif Malvin Hjelmevoll Voss 232
Olav Arne Owe Sandeid 231
Kristian Rødne Sandeid 216
Torbjørn Søndenå Ølen 219
Maxi Zimmermann Rosendal 214
Beate Aas Karmøy 200
Gjermund Skåre Grov Sand-suldal 131

Lagskyting, 15-skot 300 m
Nr. 1. Vindafjord Skyttarlag 423 p
Beger til: Svein M. Stokkevåg, Egil Berakvam, Kai Espen Jekteberg
Nr. 2. Omvikdalen Skyttarlag 419 p
Nr. 3. Bømlo Skyttarlag 415 p

Premierekneskap:

Kl. 2-5

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (12,- pr 5-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. 1, V55, V65, V73

Innskot kr. 110,-
Arr. avg. Kr. 50,-
Til premiering Kr. 60,- (36,- på 15-skot, 24,- på 10-skot)

Kl. R, ER, JR

Innskot kr. 60,-
Arr. avg. Kr. 27,-
Til premiering Kr. 33,- (20,- på 15-skot, 13,- på 10-skot)

 

Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute.
Merknadsfrist til premielista: 20. juli 2006.
Me takkar skyttarane for frammøtet og ønskjer velkommen igjen til neste stemne.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann

Resultatliste: Klasse 5 Ligg

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Eivind Lien Ølen ***X* 50 28,-
Frank Vik Omvikdalen ***X* 50 28,-
Audun Kvandal Røldal X**** 50 28,-
4 Johannes Hundseid Etne ***XX 50 20,-
Even Lund Ullensvang *X*X* 50 20,-
Arve Sevland Karmøy **X*X 50 20,-
7 Dag Arne Matre Sandeid **9*X 49
8 Svein Terje Ohm Skjold XX9*X 49
9 Jakob Skutle Voss 9XXXX 49
10 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 8XX** 48
11 Eirik S. Grimstvedt Hålandsdalen 9X9X* 48
12 Torgeir Pleym Iversen Haugesund XX9X9 48

Resultatliste: Klasse 5 Stå

Nr.Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Johannes Hundseid Etne XXXX9 49 52,-
2 Torgeir Pleym Iversen Haugesund *99X* 48 40,-
3 Dag Arne Matre Sandeid 9XX9X 48 35,-
4 Eivind Lien Ølen 98X*9 46 18,-
5 Frank Vik Omvikdalen *9999 46
6 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 9X999 46
7 Svein Terje Ohm Skjold X7X99 45
8 Eirik S. Grimstvedt Hålandsdalen 99*89 45
9 Arve Sevland Karmøy 9989X 45
10 Audun Kvandal Røldal 99999 45
11 Even Lund Ullensvang 68998 40
12 Jakob Skutle Voss 79888 40

Resultatliste: Klasse 5 Kne

Nr. Navn Skytterlag SerieSum Premie

1 Eivind Lien Ølen XX**X 50 39,-
2 Dag Arne Matre Sandeid XX**X 50 39,-
3 Audun Kvandal Røldal XX*X* 50 39,-
4 Torgeir Pleym Iversen Haugesund XX*XX 50 26,-
5 Johannes Hundseid Etne ****9 49
6 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord X9*9* 48
7 Even Lund Ullensvang *9XX9 48
Frank Vik Omvikdalen X9*X9 48
9 Eirik S. Grimstvedt Hålandsdalen X9X9X 48
Svein Terje Ohm Skjold XX9X9 48
11 Jakob Skutle Voss *989X 46
12 Arve Sevland Karmøy 9*999 46

Resultatliste: Klasse 5 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Frank Vik Omvikdalen XX**X99X** 98 106,-
2 Torgeir Pleym Iversen Haugesund **X99XX*XX 98 93,-
3 Dag Arne Matre Sandeid 9X8*XX**X9 96 51,-
4 Eivind Lien Ølen 9X9*X9*9** 96 38,-
5 Jakob Skutle Voss 8X8*9**X** 95
6 Johannes Hundseid Etne 9*8*9*9X*X 95
7 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 7999X*9XXX 93
8 Svein Terje Ohm Skjold 99899X9X** 93
Audun Kvandal Røldal **9X98999X 93
10 Eirik S. Grimstvedt Hålandsdalen X8*X8999X9 92
11 Even Lund Ullensvang 9889*99X*9 91
12 Arve Sevland Karmøy *9978899*X 89

 

 

Resultatliste: Klasse 4 Ligg

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Nils Åge Sandal Røldal X***X 50 39,-
2 Arne Hovland Bømlo **XXX 50 33,-
3 Terje Hus Omvikdalen XXXXX 50 28,-
4 Elin Håland Bømlo *9XX* 49 17,-
Egil Berakvam Vindafjord *XX9* 49 17,-
Kai Espen Jekteberg Vindafjord X**X9 49 17,-
Jostein Mehl Omvikdalen X9**X 49 17,-
Dagfinn Mehl Omvikdalen X9*X* 49 17,-
Arne Johannesen Karmøy 9**XX 49 17,-
10 Paul Are Ljosnes Omvikdalen *X9XX 49
11 Asbjørn Sevland Karmøy 8XXXX 48
12 Bjørn Morten Stokka Vindafjord X9*9X 48
13 Max Inge Rørheim Sandeid 99X9* 47
14 Anne May Jekteberg Vindafjord 9XX99 47
15 Sigmund Løken Stord XX8*8 46
16 Svein Arve Skartveit Bømlo 9*X98 46
17 Nils Gunvald Hamre Røldal X9999 46

Resultatliste: Klasse 4 Stå

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Kai Espen Jekteberg Vindafjord 9*9X9 47 54,-
2 Svein Arve Skartveit Bømlo XX9X7 46 44,-
3 Terje Hus Omvikdalen 9XX89 46 38,-
4 Jostein Mehl Omvikdalen X8*89 45 28,-
5 Anne May Jekteberg Vindafjord 88X9X 45 23,-
6 Nils Åge Sandal Røldal 9*998 45 17,-
7 Egil Berakvam Vindafjord 989X9 45
Arne Hovland Bømlo 999X8 45
9 Max Inge Rørheim Sandeid 7XX89 44
10 Arne Johannesen Karmøy 9*X86 43
11 Elin Håland Bømlo 7*88* 43
12 Bjørn Morten Stokka Vindafjord 989*6 42
13 Sigmund Løken Stord 99888 42
14 Dagfinn Mehl Omvikdalen 9679* 41
15 Asbjørn Sevland Karmøy 798X6 40
16 Nils Gunvald Hamre Røldal 98679 39
17 Paul Are Ljosnes Omvikdalen 78976 37

 

Resultatliste: Klasse 4 Kne

Nr Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Elin Håland Bømlo 9**9* 48 54,-
2 Arne Johannesen Karmøy *9*X9 48 47,-
3 Nils Åge Sandal Røldal 9X*X9 48 40,-
4 Terje Hus Omvikdalen 9X*8* 47 26,-
5 Bjørn Morten Stokka Vindafjord 9X99* 47 19,-
Max Inge Rørheim Sandeid 9X*99 47 19,-
7 Egil Berakvam Vindafjord X99X9 47
8 Jostein Mehl Omvikdalen 99X8* 46
9 Dagfinn Mehl Omvikdalen 98XX9 46
10 Nils Gunvald Hamre Røldal 99*98 45
11 Svein Arve Skartveit Bømlo 9X998 45
Asbjørn Sevland Karmøy 9998X 45
13 Kai Espen Jekteberg Vindafjord 9X889 44
14 Anne May Jekteberg Vindafjord 99899 44
15 Arne Hovland Bømlo *8799 43
16 Sigmund Løken Stord 888X9 43
17 Paul Are Ljosnes Omvikdalen 98989 43

 

Resultatliste: Klasse 4 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Arne Hovland Bømlo 999XX***** 97 123,-
2 Sigmund Løken Stord X9X9X*98*X 95 90,-
3 Egil Berakvam Vindafjord 999*X9XXX9 95 79,-
4 Max Inge Rørheim Sandeid 987X9****X 93 46,-
5 Anne May Jekteberg Vindafjord 889*X9XX9X 93 35,-
Nils Åge Sandal Røldal 8998*XX9XX 93 35,-
7 Terje Hus Omvikdalen 999998***X 93
8 Dagfinn Mehl Omvikdalen 889X99X9X* 92
9 Svein Arve Skartveit Bømlo 997*89***9 91
10 Jostein Mehl Omvikdalen 889*98X9*X 91
11 Elin Håland Bømlo 9999*98X99 91
12 Kai Espen Jekteberg Vindafjord 698*7XXX*X 90
13 Paul Are Ljosnes Omvikdalen 6799X9X9X* 89
14 Nils Gunvald Hamre Røldal 888*999XX8 89
15 Bjørn Morten Stokka Vindafjord 9389*99**9 86
16 Arne Johannesen Karmøy 7699899XX9 86
17 Asbjørn Sevland Karmøy 0000000000 0

Resultatliste: Klasse 3 Ligg

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Magnar Vestvik Bømlo X*XXX 50 54,-
2 Arne Nervik Etne 9***X 49 37,-
3 Tor Eivind Gilje Bremnes 9X*X* 49 29,-
Anders Dalland Tysnes *9XX* 49 29,-
5 Sigmund Hjelmeland Omvikdalen *X9XX 49 20,-
6 Simon Gerhard Simonsen Karmøy 8**** 48
7 Jan Otto Wathne Karmøy *XX99 48
Cato Kallevåg Bømlo XX*99 48
9 Margrete Gjerald Mehl Omvikdalen X9X99 47
10 Sigve Vik Etne 9X98* 46
11 Jens Erik Skår Tysnes *9999 46
12 Øyvind Udjus Haugesund 999X9 46
13 Einar Nilsen Karmøy 99999 45
14 Jakob Gilje Bremnes 98X88 43

Resultatliste: Klasse 3 Stå

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Simon Gerhard Simonsen Karmøy 8**XX 48 55,-
2 Arne Nervik Etne X9X8X 47 48,-
3 Cato Kallevåg Bømlo 88989 42 28,-
4 Anders Dalland Tysnes 8X869 41 22,-
5 Sigve Vik Etne 89*76 40 15,-
6 Tor Eivind Gilje Bremnes 68898 39
7 Øyvind Udjus Haugesund X6679 38
8 Einar Nilsen Karmøy 86879 38
9 Margrete Gjerald Mehl Omvikdalen 68888 38
10 Jakob Gilje Bremnes 79498 37
11 Jan Otto Wathne Karmøy 73989 36
12 Jens Erik Skår Tysnes 85769 35
13 Magnar Vestvik Bømlo 58890 30
14 Sigmund Hjelmeland Omvikdalen 63455 23

Resultatliste: Klasse 3 Kne

Nr, Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Anders Dalland Tysnes 9XXXX 49 66,-
2 Arne Nervik Etne **899 46 30,-
Einar Nilsen Karmøy *989* 46 30,-
4 Jens Erik Skår Tysnes 9X*89 46 21,-
Magnar Vestvik Bømlo X989* 46 21,-
6 Simon Gerhard Simonsen Karmøy X9999 46
7 Sigmund Hjelmeland Omvikdalen 8999X 45
Tor Eivind Gilje Bremnes X9899 45
Sigve Vik Etne 999X8 45
10 Jakob Gilje Bremnes 99999 45
11 Jan Otto Wathne Karmøy 8998* 44
12 Margrete Gjerald Mehl Omvikdalen 889X9 44
13 Øyvind Udjus Haugesund 977XX 43
14 Cato Kallevåg Bømlo 98898 42

Resultatliste: Klasse 3 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Tor Eivind Gilje Bremnes 889899XXXX 91 103,-
2 Simon Gerhard Simonsen Karmøy 68999X9X*X 90 83,-
3 Jakob Gilje Bremnes 989896**XX 89 63,-
4 Magnar Vestvik Bømlo 98899X9X89 89 53,-
5 Einar Nilsen Karmøy 989889X999 88 34,-
6 Cato Kallevåg Bømlo *76999X999 87
7 Anders Dalland Tysnes 858XX79**9 86
8 Arne Nervik Etne 8978989X99 86
9 Sigve Vik Etne 5689X9X99X 85
10 Øyvind Udjus Haugesund 8797899999 84
11 Sigmund Hjelmeland Omvikdalen 9X9X7XXX80 83
12 Jan Otto Wathne Karmøy 966*XX*XX0 81
13 Jens Erik Skår Tysnes 863897*9*9 79
14 Margrete Gjerald Mehl Omvikdalen 18789889X8 76

Resultatliste: Klasse 2 Ligg

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Arne Leknes Skånevik 9*X*X 49 36,-
2 Morten Magne Helland Stord *X4X* 44
3 Olav Samland Skånevik 99998 44

Resultatliste: Klasse 2 Stå

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Morten Magne Helland Stord 8X997 43 36,-
2 Olav Samland Skånevik 67688 35
3 Arne Leknes Skånevik 95846 32

Resultatliste: Klasse 2 Kne

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Olav Samland Skånevik 99XX8 46 36,-
2 Arne Leknes Skånevik X9888 43
3 Morten Magne Helland Stord 8932* 32

Resultatliste: Klasse 2 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie

1 Olav Samland Skånevik 97*999X999 90 72,-
2 Morten Magne Helland Stord 89X9895*X* 88
3 Arne Leknes Skånevik 687X*9X9*9 88

 

Resultatliste: Klasse 1 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg Kne 2.Ligg Sum Premie

1 Jens Magne Høines Karmøy 9**XX 89998 9**XX 141 129,-
2 Kari Rundhaug Karmøy *XXX* 6986X 99X** 137 51,-
3 Elisabeth Lothe Nervik Etne XX99X 89996 X9X9X 137
4 Elisabet Næs Rosendal X*989 99986 9X9X9 134
5 Jens Åge Fossberg Rosendal 9768X 79745 66779 107

 

Resultatliste: Klasse 1 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Elisabeth Lothe Nervik Etne 8X8X89X*X9 92 78,-
2 Jens Magne Høines Karmøy 898*989XX* 91 42,-
3 Kari Rundhaug Karmøy 88898X9*** 90
4 Elisabet Næs Rosendal 9699969*** 87
5 Jens Åge Fossberg Rosendal X785988X9X 84

Resultatliste: Klasse V73 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg Sum Premie
1 Johan Oppheim Ølen XXX** *XX*X XX**X 150 132,-
2 Lars Hallingstad Haugesund *X*XX 9X*XX *X*** 149 108,-
3 Olav Øvrevik Ølen **9X9 X9*9* 9X*XX 145 48,-
4 Torleif Børve Etne *X**9 8XX9* 89X*9 142
5 Odd Tendal Skånevik *9XX8 99999 X*XX9 141
6 Kjell Bjørlo Sauda 99X8X 899** *X8XX 140
7 Magnus Nappen Sveio 99*9* 8999X 8X999 137
8 Knut Trovåg Ølen 9XX** *X*9X 9*9*0 136

Resultatliste: Klasse V73 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Lars Hallingstad Haugesund 9X*****X9* 98 96,-
2 Johan Oppheim Ølen **X**99*99 96 60,-
3 Olav Øvrevik Ølen 99****9*99 95 36,-
4 Knut Trovåg Ølen **9999*X9* 95
5 Odd Tendal Skånevik *XX9*999*9 95
6 Kjell Bjørlo Sauda 999X99*XX9 94
7 Torleif Børve Etne 99X9XX9X98 93
8 Magnus Nappen Sveio 89*99978X9 88

Resultatliste: Klasse V65 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg Sum Premie
1 Kåre Hellesund Bømlo XXXXX *XX*X **X*X 150 126,-
2 Olav Bauge Stord *X*X* 9X*X* X*XXX 149 90,-
Kristian Sevland Karmøy **XXX *9X*X XXX** 149 90,-
4 Malvin Hauge Høylandsbygd *X**X X**X9 *X*9* 148 54,-
5 Ola Vikedal Vikedal **X** 9*XX* X*XX9 148
6 Johannes J Heggebø Ølen 9XXXX **X*X 9*X*X 148
7 Torvald Leknes Skånevik 9X*** *9999 8**X* 143
8 Olav Bjelland Haugesund XX8*X *9XX9 9X9*9 143
9 Asbjørn Stokka Vindafjord XX*90 ***99 *9*X9 135
10 Knut Sigve Skår Tysnes 98X*9 X87*9 *978X 134

Resultatliste: Klasse V65 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Kristian Sevland Karmøy *****XX*9* 99 84,-
2 Torvald Leknes Skånevik 9X*XXX**X* 99 72,-
3 Johannes J Heggebø Ølen X*X8X*X*** 98 48,-
4 Kåre Hellesund Bømlo X9X*XX*9*X 98 36,-
5 Olav Bjelland Haugesund 9X*9X*8XXX 96
6 Knut Sigve Skår Tysnes *99*9*8*XX 95
7 Malvin Hauge Høylandsbygd 99X*8X*9X9 94
8 Asbjørn Stokka Vindafjord X99X999*9X 94
9 Olav Bauge Stord 9899X99999 90
10 Ola Vikedal Vikedal *****66755 79

 

Resultatliste: Klasse V55 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg Kne 2.Ligg Sum Premie
1 Einar Vorland Bømlo **XX* X9*99 *X**X 147 137,-
2 Magnus Solbakken Røldal ***XX *98XX *X*X9 146 108,-
3 Olaf Solbakken Røldal **XX* X*9X* 9*99* 146 94,-
4 Kirsten Vorland Bømlo X***9 9XX*9 XX9XX 146 79,-
5 Håkon Leganger Rosendal 9***9 9X*99 *XX** 145 50,-
6 Jan M. Ellingsen Karmøy X*XX9 9998X *XXXX 144
7 Atle Presthus Hatlestr og Ølve *9X9X 89XXX 99*X* 143
8 Kristian Djuvsland Hatlestr og Ølve ***99 X9X*9 99X9* 143
9 Einar Kvaløy Sauda 9X9** 69X9X XXX99 140
10 Magnar Leigland Odda 99999 *97*9 *X**X 140
11 Tom Erik Rossing Haugesund X9979 79*XX 9X*9* 138
12 Erling Lien Ølen X8X*9 998*X 89X99 138
13 Andreas Erve Sveio 8X98X 68988 999X9 130

Resultatliste: Klasse V55 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Kirsten Vorland Bømlo X9**XX*XXX 99 85,-
Håkon Leganger Rosendal 9*XX*XXX*X 99 85,-
3 Magnar Leigland Odda X999X*XX*X 97 62,-
4 Olaf Sobakken Røldal 9X*9X9X9** 96 47,-
5 Magnus Solbakken Røldal 998XXX9*XX 95 32,-
6 Tom Erik Rossing Haugesund XX9999X**9 95
7 Einar Vorland Bømlo XX9X99XX99 95
8 Einar Kvaløy Sauda XX9X97XX9X 94
9 Atle Presthus Hatlestrand og Ølve 999X989XXX 93
10 Kristian Djuvsland Hatlestrand og Ølve X98X9X9999 92
Erling Lien Ølen 99899XX99X 92
12 Jan M. Ellingsen Karmøy 9999X999*9 92
13 Andreas Erve Sveio 8885978999 80

Resultatliste: Klasse JR 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg Kne 2.Ligg Sum Premie
1 Anna P. Hjelmevoll Voss *X*XX ***XX *X**X 150 95,-
2 Erlend H Vikedal Vikedal ***X* 9X*** ****X 149 73,-
3 Gisle Monsen Bømlo X9X** 9X9** *X*** 147 41,-
4 Thomas Sørheim Stord X*XX* X99*9 XX**X 147 31,-
5 Svein Nervik Etne *XXXX 8X9XX X9*** 146
6 Nils F Espevoll Vikedal *XX99 X*9** *9*** 146
7 Torbjørn Nervik Etne 9*9X* *9*9* 9**** 145
8 Rune Rundhaug Karmøy XX*** 9X8X9 *9*X9 144
9 Arve Drange Ølen *XX*X 99X99 *9XX9 144
10 Marit Mehl Omvikdalen X9*** 999X9 X*9*9 143
11 Håvard Eikemo Etne 9**X9 78*9X 9XX*X 141
12 Anders Kårøy Almås Stord 9*XXX *98** 99999 141

Resultatliste: Klasse JR 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Gisle Monsen Bømlo *9X*X***X* 99 52,-
2 Erlend H Vikedal Vikedal ***XX*X*X9 99 39,-
Torbjørn Nervik Etne *9X*XX*X** 99 39,-
4 Anna P. Hjelmevoll Voss XX9****XXX 99 26,-
5 Arve Drange Ølen 9**X*9**XX 98
6 Nils F Espevoll Vikedal *XX*9X**X9 98
7 Rune Rundhaug Karmøy 9*X999XX*X 96
8 Svein Nervik Etne X98X99X*** 95
9 Marit Mehl Omvikdalen 8X9999*X*X 94
10 Håvard Eikemo Etne 999XX999** 94
11 Anders Kårøy Almås Stord *9*X99X899 93
12 Thomas Sørheim Stord 9*8999*9*9 92

Resultatliste: Klasse ER 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg Sum Premie
1 Tormod Moe Sand-suldal *XX*X ***** ****X 150 82,-
2 Anders Hundseid Etne **X** XX*** 9***X 149 66,-
3 Asle Kvamsdal Stord X*X*X *9*** *XX*X 149 58,-
4 Thorbjørn Samland Skånevik **XX9 X**X* XX*X* 149 51,-
5 Lasse Udjus Haugesund X**** X9*X* 9X*** 148 35,-
6 Espen S. Grimstvedt Hålandsdalen XXX99 X*XXX ****X 148 28,-
7 Ida Espevoll Vikedal ****X 99**X X*9** 147
8 Håvard S Eik Omvikdalen *X**X 999XX X*X*X 147
9 Martin Eskeland Stord *XX** X*X89 9XX*X 146
10 Fredrik Samland Skånevik 9X*9* X**** **99X 146
11 Anders Walde Mikkelson Stord 9X**X *9XX* 9*X*9 146
12 Sondre Tesdal Galtung Etne 9*XX* X**98 X9*99 143
13 Kristian Sletten Karmøy X89X* X*XX* 99X99 143
14 Kristin H. Stokka Vindafjord *988* X998X *9*99 138
15 Lotte Larsen Sandeid *9XX8 X9*89 98998 136
16 Sondre Bøyum Rosendal 98898 9X999 **99X 136


Resultatliste: Klasse ER 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Anders Hundseid Etne ***X****** 100 54,-
2 Asle Kvamsdal Stord XX***XX*X* 100 47,-
3 Håvard S Eik Omvikdalen XXX**XXXXX 100 40,-
4 Tormod Moe Sand-suldal *X****9XX* 99 27,-
5 Espen S. Grimstvedt Hålandsdalen 9**X*XX**X 99 20,-
Ida Espevoll Vikedal 9**XX***XX 99 20,-
7 Thorbjørn Samland Skånevik 9*XX**XXX* 99
8 Martin Eskeland Stord *9*XX*X9** 98
9 Anders Walde Mikkelson Stord *******8*9 97
10 Sondre Tesdal Galtung Etne *9XX8X*XXX 97
11 Lasse Udjus Haugesund X9*XX99XX* 97
12 Kristin H. Stokka Vindafjord X9X9*X99*X 96
13 Fredrik Samland Skånevik 9999X*X*9* 95
14 Kristian Sletten Karmøy 999XX999X* 94
15 Lotte Larsen Sandeid 8X9****989 93
16 Sondre Bøyum Rosendal 9X9789X9X8 89

Resultatliste: Klasse R 15-skot

Nr. Navn Skytterlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg Sum Premie
1 Lovise A. Hundseid Etne *XX*X *9*X* **9X* 148 71,-
2 Eirik Monsen Etne 9*X** XXXX* X9*** 148 65,-
3 Anders Tesdal Galtung Etne ***X* XXXX* X9X9X 148 58,-
4 Pål Jonas Bjørnevik Bømlo *XX9X **99* X**9* 146 39,-
5 Johanne Hagen Sand-suldal 9X9X9 *XX*9 9X**X 145 26,-
6 Jon Terje Kyvik Stord 9XX9X 9XXX9 X*9*X 145
7 Alf Danile Skåre Grov Sand-suldal 9X9** ***9* 99X9X 144
8 Sven Harald Liarbø Fitjar 99XX* 9*9XX X9X9* 144
9 Kristoffer B. Hass Omvikdalen *X98* X*X9X *9*8X 143
10 Sindre H Vikedal Vikedal 9*XX9 9X99* 9*9*9 142
11 Svein Eirik Vik Fitjar 99*X9 9X9XX 79XX9 140
12 Runar Mosdal Ølen 9X9XX *9XX9 898X9 140
13 Johannes Høines Karmøy 87*X7 89989 9*789 128


Resultatliste: Klasse R 10-skot

Nr. Navn Skytterlag Serie Sum Premie
1 Lovise Amanda Hundseid Etne X**9*X***X 99 49,-
2 Johanne Hagen Sand-suldal X9*XX*9**X 98 41,-
3 Sindre H Vikedal Vikedal ****99X9XX 97 33,-
4 Pål Jonas Bjørnevik Bømlo *9XXX9XX9X 97 29,-
5 Eirik Monsen Etne 9X9XX*9*99 95 17,-
6 Anders Tesdal Galtung Etne 9**X9X89*8 93
7 Kristoffer B. Hass Omvikdalen 9*8XX8998* 91
8 Runar Mosdal Ølen X98X99X998 91
9 Alf Danile Skåre Grov Sand-suldal 989*99*999 91
10 Sven Harald Liarbø Fitjar X89X98*X88 90
11 Svein Eirik Vik Fitjar 798X8XX97* 88
12 Jon Terje Kyvik Stord 8XX**X*990 86
13 Johannes Høines Karmøy 59794998X8 78

Resultatliste: Klasse ASP 15-skot

Navn Skytterlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg Sum
Jens Petter Fossberg Rosendal 98999 4X9X7 X3340 104
Kristoffer Tesdal Galtung Etne X8986 *98X7 8994X 125
Gjermund Skåre Grov Sand-suldal *6728 65328 68187 87
Leif Malvin Hjelmevoll Voss *9899 9999* X99X9 138
Olav Arne Owe Sandeid X8XX* X8XX9 9X889 139
Kristian Rødne Sandeid 8996X 9X*99 9X990 126
Torbjørn Søndenå Ølen XX790 8X9*X *X99X 131
Maxi Zimmermann Rosendal X8889 9**97 98978 129
Beate Aas Karmøy 687X5 87778 97887 112

Resultatliste: Klasse ASP 10-skot

Navn Skytterlag Serie Sum
Jens Petter Fossberg Rosendal 6430X58655 52
Kristoffer Tesdal Galtung Etne 8999799768 81
Gjermund Skåre Grov Sand-suldal 5864403545 44
Leif Malvin Hjelmevoll Voss XX9*X9989X 94
Olav Arne Owe Sandeid X9X*996X*9 92
Kristian Rødne Sandeid 9X999X8*88 90
Torbjørn Søndenå Ølen X88989899* 88
Maxi Zimmermann Rosendal X87X968*89 85
Beate Aas Karmøy X999997998 88