Vindafjordfelten 2007

 

 

Dato:  18. mars              Antall deltakarar:  45

 

 

Mesterskap kl 1-5/V55

Nr.1  Anne May Jekteberg      Vindafjord  30/12 Gylt medalje
      aksje i vandrepokal

Nr.2  Kai Espen Jekteberg     Vindafjord  30/11      

      1 mesterskapsmedalje, 26 deltakarar på grovfelt

 

Klassemedaljer

Kl.5    Audun Kvandal         Røldal      25/9  Klassemed. 

Kl.4    Kai Espen Jekteberg   Vindafjord  30/11 Klassemed.

Kl.3    Anne May Jekteberg    Vindafjord  30/12 Med på m.s.

Kl.2    Olav Samland          Skånevik    25/12 Klassemed.

Kl.Jr   Arve Drange           Ølen        30/19 Klassemed.

Kl.Er   Asle Kvamsdal         Stord       30/24 Klassemed.

Kl.R    Sindre H. Vikedal     Vikedal     29/21 Klassemed.

Kl.V55  Einar Kvaløy          Sauda       28/11 Klassemed.

Kl.V65  Johannes J. Heggebø   Ølen        29/15 Klassemed.

Kl.V73  Knut Trovåg           Ølen        28/18 Klassemed.

Kl.AG3  Sverre Idland         Skånevik    20/14 Klassemed.

Kl.Jeg  Magnus Jekteberg      Vindafjord  25/11

            1. aksje i jegerpokal

 

 

 

Stangmedalje

 

Sverre Idland           Skånevik          12+9 = 21 tr. Medalje

 

Felthurtigmedalje

 

Anders Hundseid         Etne              10,13 sek. Medalje

 

Lagskyting, grovfelt

 

      Vindafjord        88/36
      Beger til: Anne May Jekteberg, Kai Espen Jekteberg, Egil Berakvam.

 


PREMIERING/PREMIEINNSKUDD

 

Innskudd kl 1-5/V55/V65/V73/Jeger

Premiering hovedsk.          kr. 50,-

Arr-avgift                   kr. 40,-

Sum                          kr. 90,-

 

Innskudd kl R,ER,JR,A

Premiering hovedsk.          kr. 33,-

Arr-avgift                   kr. 27,-

Sum                          kr. 60,-

 

Stang, 17 deltakerar

Medaljetrekk                 kr. 13,-

Til premiering               kr.  7,-

Sum                          kr. 20,-

 

 

Felthurtig, 13 deltakerar

Medaljetrekk                 kr. 17,-

Til premiering               kr.  3,-

Sum                          kr. 20,-

 

 

Eventuelle merknader til premielista må vera Vindafjord Skyttarlag i hende innan 1. mai 2007.

Medaljer / pengepremiar vil bli sendt ut etter merknads-fristen er ute.

 

Vindafjord Skyttarlag takkar dei som møtte, og ønskjer alle velkomne ved neste anledning.

 

For Vindafjord Skyttarlag

 

Svein Magne Stokkevåg

formann

 

 


Premiering 30-skudd kl. 2 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Olav Samland                 Skånevik          25/12       100,-                   

2.    Jan Magne Helland            Fana              24/06                               

 

Stang kl. 2 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Jan Magne Helland            Fana              13          14,-                        

2.    Olav Samland                 Skånevik          11                               

 

Felth. kl. 2 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Jan Magne Helland            Fana              26,45       6,-                          

2.    Olav Samland                 Skånevik          Brutt                               

 

 

Premiering 30-skudd kl. 3 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Anne Mai Jekteberg           Vindafjord        30/12       180,-                        

2.    Johny Jørgensen              Karmøy            23/11       120,-                        

3.    Bjørn Lidsheim               Ullensvang        21/05                                

4.    Reidar Sekse                 Ullensvang        18/06                               

5.    Jørgen Krabbedal             Bergen            17/06                               

6.    Roar Knudsen                 Skånevik          16/05                               

 

Stang kl. 3 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Roar Knudsen                 Skånevik          17          7,-                          

 

Felth. kl. 3 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                    

---------------------------------------------------------------------------

1.    Roar Knudsen                 Skånevik          10,97       9,-                          

2.    Reidar Sekse                 Ullensvang        16,05                               

3.    Bjørn Lidsheim               Ullensvang        Brutt                               

 

 

Premiering 30-skudd kl. 4 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Kai Espen Jekteberg          Vindafjord        30/11       200,-                        

2.    Egil Berakvam                Vindafjord        28/13       150,-                        

3.    Sigmund Løken                Stord             27/07       100,-                        

4.    Nils Åge Sandal              Røldal            26/13        50,-                        

5.    Sven Egil Holta              Jørpeland         25/12                               

6.    Børge Svardal                Bremnes           24/14                               

7.    Elisabeth Aadland Vaagsbø    Fana              24/10                               

8.    Olav Leigland                Odda              23/09                                

9.    Asbjørn Sevland              Karmøy            23/04                               

10.   Kristoffer Kjellevold        Bergen            22/08                              

 

Stang kl. 4 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sven Egil Holta              Jørpeland         19          17,-                         

2.    Børge Svardal                Bremnes           18          11,-                         

3.    Sigmund Løken                Stord             14                                

4.    Elisabeth Aadland Vaagsbø    Fana              10                               

 

Felth. kl. 4 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sigmund Løken                Stord             12,77       7,-                          

2.    Sven Egil Holta              Jørpeland         14,54       5,-                          

3.    Børge Svardal                Bremnes           15,76                               

4.    Elisabeth Aadland Vaagsbø    Fana              Brutt                                

 

 

Premiering 30-skudd kl. 5 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Audun Kvandal                Røldal            25/09       120,-                        

2.    Arve Sevland                 Karmøy            24/04        80,-                        

3.    Even Lund                    Ullensvang        23/10                               

4.    Thor Birkeland               Fana              20/10                               

 

Stang kl. 5 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Even Lund                    Ullensvang        17          14,-                         

2.    Thor Birkeland               Fana              10                               

 

Felth. kl. 5 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

      Audun Kvandal                Røldal            Brutt                               

      Even Lund                    Ullensvang        Brutt                               

 

 

Premiering 30-skudd kl. V55 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Einar Kvaløy                 Sauda             28/11       120,-                        

2.    Jan Ellingsen                Karmøy            26/11        80,-                        

3.    Olaf Solbakken               Røldal            25/10                               

4.    Magnus Solbakken             Røldal            21/08                               

 

Stang kl. V55 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Jan Ellingsen                Karmøy            13          7,-                          

 

 

Premiering 30-skudd kl. AG3 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sverre Idland                Skånevik          20/14       100,-                        

2.    Arne Leknes                  Skånevik          19/09                               

 

Stang kl. AG3 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sverre Idland                Skånevik          21          14,-                        

2.    Arne Leknes                  Skånevik          17

 

Felth. kl. AG3 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sverre Idland                Skånevik          12,86       6,-                          

2.    Arne Leknes                  Skånevik          14,06

 

 

Premiering 30-skudd kl. JEG 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Magnus Jekteberg             Vindafjord        25/11       50,-                          

 

Premiering 30-skudd kl. R 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sindre H. Vikedal            Vikedal           29/21       66,-                         

2.    Lovise Amanda Hundseid       Etne              29/20                               

 

Stang kl. R 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Sindre H. Vikedal            Vikedal           2           7,-                          

 

 

Premiering 30-skudd kl. ER 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                    

---------------------------------------------------------------------------

1.    Asle Kvamsdal                Stord             30/24       77,-                         

2.    Thorbjørn Samland            Skånevik          30/20       55,-                         

3.    Anders W. Mikkelson          Stord             28/22       33,-                         

4.    Kjell Olav Gjerde            Vindafjord        23/05                               

5.    Jan-Ivar Jørgensen           Fana              16/05                               

 

Stang kl. ER 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                    

---------------------------------------------------------------------------

1.    Jan-Ivar Jørgensen           Fana              9           7,-                          

 

Felth. kl. ER 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Jan-Ivar Jørgensen           Fana              21,05       3,-                          

 

 

Premiering 30-skudd kl. J 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Arve Drange                  Ølen              30/19       77,-                         

2.    Ottar S. Andreassen          Vikedal           28/17       55,-                         

3.    Anders Hundseid              Etne              27/20       33,-                         

4.    Thomas Sørheim               Stord             22/07                               

5.    Gunnar H. Skjeveland         Fana              15/02                               

 

Stang kl. J 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Anders Hundseid              Etne              16          13,-                         

2.    Ottar S. Andreassen          Vikedal           13           8,-                         

3.    Gunnar H. Skjeveland         Fana              10                               

 

Felth. kl. J 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Anders Hundseid              Etne              10,13       5,-                          

2.    Gunnar H. Skjeveland         Fana              17,80       4,-                          

3.    Ottar S. Andreassen          Vikedal           23,42                               

 

 

Premiering 30-skudd kl. V65 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Johannes J. Heggebø          Ølen              29/15       150,-                        

2.    Asbjørn Stokka               Vindafjord        27/10                               

3.    Magnar Leigland              Odda              25/12                               

 

 

Premiering 30-skudd kl. V73 

Plass Navn                         Lag               Poeng       Premie                   

---------------------------------------------------------------------------

1.    Knut Trovåg                  Ølen              28/18       50,-

 

 

RESULTATLISTE LAGSKYTING, grovfelt

 

    Nr: Skytterlag                 Poeng

 

     1  Vindafjord                  88/36

        Aksje i vandrepokal

        Beger til: Anne May Jekteberg, Kai Espen Jekteberg, Egil Berakvam

 

     2  Fana                        68/26

     3  Ullensvang                  62/21