Her er nokre bilete frå arbeidet med banen i Sandeid.  Sida vil bli redigert om seinare.

Innandørsbanen i Sandeid:

Arbeidet i Sandeid starta tidlegare i sommar.  Grunnen vart graven ut og vegger og dekke over er allereie på plass.

Status pr mars 2007 er at golvet er ferdig støypt.  Me startar innreiinga av anlegget tidleg i haust og planen er at
banen vil vera klar til innandørs-sesongen startar i haust.

 

         

Murar på plass, ventar på dekke.           Hulldekket blir heist på plass.        Det vart mange timar med flytting av sand.

 

   

Klargjering for støyping av golv.         Isolasjon og armering på plass.       Rett høgd over det heile er påkrevd.

 

      

Røyr for avsug er lagt ned        Heisen blir montert, banen skal vera          Nymalt.
under golvet.
                       tilgjengeleg for alle.