Nationens heimeskyting 2009, 200m

Kun 10 skyttarar tok seg tid til å delta på årets Nationens heimeskyting.  Dei som var der hadde ein fin kveld på
banen, sol og litt skiftande bris som gjorde nokre utslag på nokre seriar.

Det er greit å delta på eit 'stemne' med program som ikkje er heilt det same som det ein skyt på alle stemna elles
i året, og det er også svært god premiering på denne skytinga.  Premie til 1/3 av skyttarane i alle klassar, og alle
premiar i sølv.

Resultatliste:

Pl.    Navn                                         Lag                      Kl.     Kne                Ligg               10-skudd                  Omgang                    30-skudd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord            5       **9XX    49    X****    50    99XXX9X*9*   96   XX*XX*XX**  100   =>  295
2.     Johannes Hundseid                  Etne                     5        9*XXX   49    XX***   50    98*****XXX    97   X*9***XX9*      98   =>  294
3.     Elin Håland                               Bømlo                  5        9XXX*   49    X**XX  50    X79*99XXX9    93   X*XX***9*9      98   =>  290
4.     Bjørn Morten Stokka              Vindafjord            4        XX99X   48    *X*X9   49    *X98X8X*9X   94   XX*X9XX*X*    99   =>  290
5.     Anders Hundseid                      Etne                     4        9X889     44    **XX*   50    X89*X9X*XX  96   *XX*XX9X*X    99   =>  289
6.     Dag Arne Matre                      Sandeid                5        X9XXX   49    *X**X   50    *9XX**X9*X   98   X999XX8999      92   =>  289
7.     Sigmund Løken                        Stord                    4        99999      45    *9XX9   48    X8***XX99*    96   X*9XXX9*X*     98   =>  287
8.     Reidar Svendsbø                     Vikebygd              3        XXX*8   48    X*9*X   49    *98XX989*X    93   XXXXX99*9X     97   =>  287
9.     Egil Berakvam                         Vindafjord            4        X998X    46    99XX*   48    79X999*9**      92   ***X99X9X*      97   =>  283
10.    Max Inge Rørheim                 Sandeid                4        *89*X     47    XXX**  50    8679*9X***      89   9X9*997X**       93   =>  279