Vandrepokalar i Øvre Vats - frå 1945

Ein viktig del av interne konkurransar var pokalskytingar.  Grunnen til at det er eit hopp i åra det var registrert vinnarar av pokalane er at det var høg aktivitet i perioden frå 1946 til tidleg 50-talet.  Så var det nokre år utan særleg aktivitet før det auka på på slutten av 50-talet. 

Øvre Vats ungdomslags vandrepokal frå 1947 til 1960
Vinnar 1947: Oskar Døvik.  Vinnar 1948: Arne Svantesvoll.  Vinnar 1949: Arne Svantesvoll.  Vinnar 1950: Jakop Alvseike.  Vinnar 1953: Peder Haugland.  Vinnar 1957: Tormod Næs.  Vinnar 1958: Peder Haugland.  Vinnar 1959:  Einar Landa.  Vinnar 1960: Trygve Spartveit.
Peder Haugland hadde flest samanlagt poeng og fekk pokalen til odel og eige.

Andr. Meier Olsens vandrepokal frå 1957 til 1960
Vinnar 1957: Ådne Spartveit.  Vinnar 1958: Sævar Haugland.  Vinnar 1959: Jakop Alvseike.  Vinnar 1960: Trygve Spartveit.
Peder Haugland (som ikkje vann nokre av åra) hadde flest samanlagt poeng og fekk pokalen til odel og eige.

Vats Samvirkelags vandrepokal frå 1948 til 1959
Vinnar 1948: Peder Blikra.  Vinnar 1949: Peder Haugland.  Vinnar 1950: Josef Alvseike.  Vinnar 1953: Peder Haugland.  Vinnar 1957: Trygve Spartveit.  Vinnar 1958: Jakop Alvseike.  Vinnar 1959: Peder Haugland.
Peder Haugland hadde flest samanlagt poeng og fekk pokalen til odel og eige.

L.L. Reiseter jr's vandrepokal frå 1957 til 1960
Vinnar 1957: Tormod Næs.  Vinnar 1958: Peder Haugland.  Vinnar 1959: Peder Haugland.  Vinnar 1960: Trygve Spartveit.
Peder Haugland fekk pokalen til odel og eige.