Ope banestemne Vindafjord, 17. og 19. juni 2010.

133 deltakarar, og dette året hadde me ikkje arrangement søndagen.

Liv Sollesnes vann med 343p, Audun Kvandal nr 2 med 341p. 
Litt skiftande vind laurdagen gjorde nok at dei heilt store toppresultata uteblei.

På 100m vart det vist imponerande skyting, 350p i klasse R, og fleire i dei eldste klassane hadde 250 p før omgangen.

Resultatlister:

Medaljer og premiering

35 skot / 25 skot alle klassar

Premiering 100m

Premiering 200m