Samlagstemnet felt Sunnhordland, 28.-29/3 2009.

Resultatlister:

Medaljer og premierekneskap

Premiering finfelt 30 skot 

Premiering grovfelt 30 skot

Premiering stang

Premiering felthurtig