Resultatlister frå samlagsstemnet i feltskyting 2012

Samlagsmesterskap feltskyting 2012 vart arrangert av Søre Krins i Sunnhordland på og
rundt skytebanen i Vats.  Arrangørlaga skaut laurdag 24. mars og resten av samlaget toga inn
dagen etter.  Det var henimot perfekt skytever begge dagane, omtrent vindstille, snøfritt og med
ein del sol begge dagane.  Antall deltakarar var 76, det får me håpa aukar seinare år.

Ingvar Legland frå Bremnes vart samlagsmeister med 40/8.

Medaljeorversikt / premierekneskap                          

Premiering grovfelt                    Premiering finfelt                    Premiering Stang                 Premiering Felthurtig

Nokre fleire bilete frå premieutdelinga