Resultatliste Vindafjord 15m 2008

 

Dato:  9 – 10 februar   Antall deltakarar:  111

Mesterskap kl 3-5  (30 deltakerar)
Nr.1 Elin Håland  Bømlo   244 p Gylt medalje  medalje med 8 innertierar
Klassemedaljer
Kl.5 Elin Håland  Bømlo   244 p Med. på m.skap
Kl.4 Egil Berakvam  Vindafjord  239 p Medalje
Kl.3 Arvid Tufta  Rosendal  234 p Medalje
Kl.2 Elisabeth L. Nervik Etne   248 p Medalje
Kl.Jr Chris André Fauske Strandebarm  247 p Medalje
Kl.Er Harald Brekke  Strandebarm  249 p Medalje
Kl.R Maxi Zimmermann Rosendal  246 p Medalje
Kl.V55 Kirsten Vorland Bømlo   246 p Medalje
Kl.V65 Odd Gorm-Hansen Os   248 p Medalje
Kl.V73 Kåre Hellesund Bømlo   248 p Medalje
Aspirant  (lik premie til alle)
Markus BaraneThorsen, Bømlo,   Knut Flatebø, Etne,   Jens Petter Fossberg, Rosendal, Ivar Tesdal Galtung, Etne,  Magnar Skåre Grov, Sand/Suldal,  Alf Halsnes, Vindafjord,  Johanne Hundseid, Etne,  Kristine Liknes, Karmøy,   Øyvind Mjølhus, Vindafjord, Kristin Mosdal, Ølen,   Sander Hus Ripel, Rosendal,   Sander L. Sevland, Karmøy, Ørjan Stokkevåg, Vindafjord,  Wenche Søndenå, Ølen.

 

Vindafjord Skyttarlag takkar skyttarane for frammøtet.  Merknader til premielista må vera oss i hende innan 5. april 2008.  Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter merknadsfristen.

Vindafjord Skyttarlag  

Svein Magne Stokkevåg 

5576  Øvre Vats

Pengepremier 15 skudd kl. 2
Plass  Navn                             Lag                      Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Elisabeth L. Nervik       Etne                        149     151,- kr                               
2.     Sivert Skår                     Time                        148     108,- kr                               
3.     Åshild Mehl                   Rosendal                146      65,- kr                               
4.     Morten Løvik                Haugesund             144       0,- kr                               
5.     Olav Samland               Skånevik                  144       0,- kr                               
6.     Jens Åge Fossberg       Rosendal                 143       0,- kr                               
7.     Marianne Lilletveit      Granvin                   143       0,- kr                               
8.     Vetle Mæle Skår          Time                        143       0,- kr                               
9.     Jens Magne Høines     Karmøy                   142       0,- kr                               

Pengepremier 15 skudd kl. 3 
Plass  Navn                            Lag                        Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Arvid Tufta                    Rosendal                 142     108,- kr                               
2.     Anne Mai Jekteberg    Vindafjord               139      72,- kr                               
3.     Sigve Vik                        Odda                        139       0,- kr                               
4.     Magnar Vestvik            Bømlo                      137       0,- kr                               
5.     Torbjørn Nervik            Etne                         132       0,- kr                               

Pengepremier 15 skudd kl. 4 
Plass  Navn                            Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Arne Nervik                   Etne                        145     167,- kr                               
2.     Max Inge Rørheim       Sandeid                  144     134,- kr                               
2.     Nils Åge Sandal            Røldal                     144     134,- kr                               
4.     Unni Gorm-Hansen     Os                           144      68,- kr                               
5.     Asbjørn Sevland           Karmøy                  143      36,- kr                               
6.     Egil Berakvam               Vindafjord             142       0,- kr                               
7.     Morten Magne Helland          Stord          141       0,- kr                               
8.     Ingeborg Knapstad       Eikefjord               141       0,- kr                               
9.     Kai Espen Jekteberg     Vindafjord            140       0,- kr                               
10.    Dagfinn Mehl                Omvikdalen         140       0,- kr                               
11.    Simon Gerhard Simonsen        Karmøy    138       0,- kr                               
12.    Roar Knudsen               Skånevik                138       0,- kr                               
13.    Nils Gunvald Hamre    Røldal                     136       0,- kr                               
14.    Svein Terje Ohm          Skjold                      135       0,- kr                               
15.    Bjørn Morten Stokka  Vindafjord              126       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. 5 
Plass  Navn                              Lag                        Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Dag Arne Matre             Sandeid                 146     145,- kr                               
2.     Elin Håland                     Bømlo                    146     108,- kr                               
3.     Johannes Hundseid       Etne                       146      72,- kr                               
4.     Arve Sevland                  Karmøy                  145      36,- kr                               
5.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord   145       0,- kr                               
6.     Liv Sollesnes                   Jondal                    145       0,- kr                               
7.     Bjarne Sollesnes            Jondal                    145       0,- kr                               
8.     Audun Kvandal              Røldal                    144       0,- kr                               
9.     Jakob Vik                         Fitjar                      143       0,- kr                               
10.    Eivind Lien                     Ølen                       143       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. V55 
Plass  Navn                               Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Johannes Skaar Bakke    Strandebarm        148     160,- kr                               
2.     Kristian Djuvsland            Hatlestrand og Ølve         147     118,- kr                               
3.     Kåre Helland                     Husnes                  147      77,- kr                               
3.     Kirsten Vorland                Bømlo                   147      77,- kr                               
5.     Per Tveiten                       Bykle                     147       0,- kr                               
5.     Einar Vorland                   Bømlo                   147       0,- kr                               
7.     Ola J. Nærheim                Sand/Suldal         147       0,- kr                               
8.     Knut Dalland                    Tysnes                   145       0,- kr                               
9.     Arne Johannessen           Karmøy                 145       0,- kr                               
10.    Olaf Solbakken                Røldal                   143       0,- kr                               
11.    Terje G. Iversen               Haugesund          143       0,- kr                               
12.    Kåre Osebakken              Strandvik              142       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. R 
Plass  Navn                             Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Sigurd Tollevik               Bømlo                     149      55,- kr                               
2.     Maxi Zimmermann       Rosenda                  147      49,- kr                               
3.     bård skåre                      Sauda                      142      43,- kr                               
4.     Bjørnar Hatlevik            Bømlo                     141      37,- kr                               
5.     Kristoffer Tesdal Galtung     Etne                141      31,- kr                               
6.     Beate Aas                       Karmøy                  140      26,- kr                               
7.     Margit Flatebø              Etne                        138      20,- kr                               
8.     Vidar Eidesvik                Bømlo                    137       0,- kr                               
9.     Gudmund Arne Lilletveit       Granvin        136       0,- kr                               
10.    Yvonne K. Dahlberg     Ølen                       131       0,- kr                               
11.    Torbjørn Søndenå        Ølen                       130       0,- kr                               
12.    Heidi Berakvam            Vindafjord             118       0,- kr                               
13.    Susanne K. Stokkevåg  Vindafjord             108       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. ER 
Plass  Navn                              Lag                          Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Harald Brekke                 Strandebarm         150      59,- kr                               
2.     Andrea Kirkevold           Norheimsund og Øystese      149      53,- kr                               
3.     Svein Eirik Vik                 Fitjar                        149      48,- kr                               
4.     Alf Daniel Skåre Grov    Sand/Suldal            148      42,- kr                               
4.     Lovise Amanda Hundseid        Etne              148      42,- kr                               
6.     Pål Jonas Bjørnevik        Bømlo                      147      31,- kr                               
7.     Svenn Harald Liarbø       Fitjar                       147      25,- kr                               
8.     Johannes Høines             Karmøy                  145      20,- kr                               
9.     Eirik Monsen                    Etne                       144       0,- kr                               
10.    Anders Tesdal Galtung  Etne                       144       0,- kr                               
11.    David Andreas Tømmerbakk      Karmøy   143       0,- kr                               
12.    Kjell Olav Gjerde             Vindafjord            142       0,- kr                               
13.    Runar Mosdal                  Ølen                       142       0,- kr                               
14.    Anders Leknes                 Karmøy                  142       0,- kr                               
15.    Steinar Svåsand               Stord                     141       0,- kr                               
16.    John Bersås                      Sand/Suldal          135       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. J 
Plass  Navn                                Lag                          Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Chris Andre` Fauske         Strandebarm         148      47,- kr                               
2.     Tormod Moe                     Sand/Suldal           147      33,- kr                               
3.     Sondre Tesdal Galtung    Etne                        142      20,- kr                               
4.     Jon Magne Fisketjøn        Sand/Suldal          139       0,- kr                               
5.     Thorbjørn Samland          Skånevik                136       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. V65 
Plass  Navn                                 Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Kjell Gunnar Moen           Karmøy                  149     151,- kr                               
2.     Odd Gorm-Hansen           Os                           148     108,- kr                               
3.     Håkon Bjørn Førland        Husnes                  147      65,- kr                               
4.     Morten Røssland              Husnes                  147       0,- kr                               
5.     Nils Lothe                           Jondal                   146       0,- kr                               
6.     Olav Bauge                        Stord                     145       0,- kr                               
6.     Asbjørn Stokka                 Vindafjord             145       0,- kr                               
8.     Olav Bjelland                     Haugesund           145       0,- kr                               
9.     Johannes J. Heggebø       Ølen                       141       0,- kr                               

 

Pengepremier 15 skudd kl. V73 
Plass  Navn                                 Lag                       Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Kåre Hellesund                  Bømlo                   149     108,- kr                               
2.     Johan Opheim                   Ølen                      147       0,- kr                               
3.     Kristian Sevland                Karmøy                 140       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. 2 
Plass  Navn                                 Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Elisabeth L. Nervik           Etne                         99     101,- kr                               
2.     Sivert Skår                         Time                        98      72,- kr                               
3.     Olav Samland                    Skånevik                 97      43,- kr                               
4.     Marianne Lilletveit           Granvin                  97       0,- kr                               
5.     Åshild Mehl                        Rosendal               97       0,- kr                               
5.     Vetle Mæle Skår                Time                      97       0,- kr                               
7.     Jens Magne Høines           Karmøy                 96       0,- kr                               
8.     Jens Åge Fossberg             Rosendal               94       0,- kr                               
9.     Morten Løvik                     Haugesund            93       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. 3 
Plass  Navn                                 Lag                        Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Arvid Tufta                        Rosendal                 92      72,- kr                               
2.     Torbjørn Nervik                Etne                         91      48,- kr                               
3.     Anne Mai Jekteberg        Vindafjord               91       0,- kr                               
4.     Magnar Vestvik                Bømlo                      89       0,- kr                               
5.     Sigve Vik                            Odda                        87       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. 4 
Plass  Navn                                Lag                          Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Egil Berakvam                  Vindafjord                97     120,- kr                               
2.     Roar Knudsen                   Skånevik                   95      96,- kr                               
3.     Ingeborg Knapstad          Eikefjord                   95      72,- kr                               
4.     Nils Åge Sandal                 Røldal                       94      48,- kr                               
5.     Dagfinn Mehl                    Omvikdalen             94      24,- kr                               
6.     Max Inge Rørheim            Sandeid                   93       0,- kr                               
6.     Asbjørn Sevland                Karmøy                    93       0,- kr                               
8.     Svein Terje Ohm               Skjold                        93       0,- kr                               
9.     Unni Gorm-Hansen          Os                              92       0,- kr                               
10.    Bjørn Morten Stokka      Vindafjord                92       0,- kr                               
11.    Kai Espen Jekteberg        Vindafjord                92       0,- kr                               
12.    Morten Magne Helland  Stord                         91       0,- kr                               
13.    Nils Gunvald Hamre        Røldal                        90       0,- kr                               
14.    Arne Nervik                      Etne                           90       0,- kr                               
15.    Simon Gerhard Simonsen        Karmøy           88       0,- kr                               


Pengepremier 10-skudd kl. 5 
Plass  Navn                                Lag                        Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Audun Kvandal                 Røldal                     100      86,- kr                               
2.     Bjarne Sollesne s              Jondal                      98      65,- kr                               
3.     Elin Håland                        Bømlo                      98      44,- kr                               
3.     Liv Sollesnes                      Jondal                      98      44,- kr                               
5.     Svein Magne Stokkevåg         Vindafjord        98       0,- kr                               
6.     Arve Sevland                     Karmøy                    96       0,- kr                               
7.     Johannes Hundseid         Etne                          96       0,- kr                               
8.     Eivind Lien                        Ølen                          96       0,- kr                               
9.     Dag Arne Matre               Sandeid                    95       0,- kr                               
10.    Jakob Vik                          Fitjar                         87       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. V55 
Plass  Navn                                Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Kirsten Vorland               Bømlo                       99     120,- kr                               
2.     Ola J. Nærheim               Sand/Suldal              99      88,- kr                               
3.     Olaf Solbakken                Røldal                        98      56,- kr                               
4.     Terje G. Iversen               Haugesund               97      24,- kr                               
5.     Kristian Djuvsland           Hatlestrand og Ølve          97       0,- kr                               
5.     Per Tveiten                       Bykle                         97       0,- kr                               
7.     Johannes Skaar Bakke    Strandebarm           97       0,- kr                               
8.     Kåre Osebakken              Strandvik                  95       0,- kr                               
9.     Einar Vorland                   Bømlo                       94       0,- kr                               
10.    Knut Dalland                  Tysnes                      94       0,- kr                               
11.    Kåre Helland                  Husnes                     93       0,- kr                               
12.    Arne Johannessen         Karmøy                   93       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. R 
Plass  Navn                                Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Maxi Zimmermann          Rosendal                 99      35,- kr                               
2.     Bjørnar Hatlevik               Bømlo                      96      32,- kr                               
3.     Sigurd Tollevik                  Bømlo                      94      28,- kr                               
4.     Beate Aas                          Karmøy                    94      24,- kr                               
5.     Gudmund Arne Lilletveit      Granvin              93      20,- kr                               
6.     Kristoffer Tesdal Galtung      Etne                   93      17,- kr                               
7.     Heidi Berakvam                Vindafjord               92      13,- kr                               
8.     bård skåre                          Sauda                      92       0,- kr                               
9.     Vidar Eidesvik                    Bømlo                     90       0,- kr                               
10.    Torbjørn Søndenå            Ølen                       89       0,- kr                               
11.    Margit Flatebø                  Etne                       89       0,- kr                               
12.    Yvonne K. Dahlberg          Ølen                      85       0,- kr                               
13.    Susanne K. Stokkevåg      Vindafjord            75       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. ER 
Plass  Navn                                   Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Alf Daniel Skåre Grov         Sand/Suldal            100      37,- kr                               
2.     Harald Brekke                      Strandebarm            99      34,- kr                               
3.     Lovise Amanda Hundseid   Etne                        99      30,- kr                               
4.     Svenn Harald Liarbø            Fitjar                       98      27,- kr                               
5.     Anders Tesdal Galtung        Etne                        98      23,- kr                               
5.     Runar Mosdal                       Ølen                        98      23,- kr                               
7.     Andrea Kirkevold                  Norheimsund og Øystese       96      16,- kr                               
7.     Steinar Svåsand                    Stord                      96      16,- kr                               
9.     Pål Jonas Bjørnevik              Bømlo                     96       0,- kr                               
9.     David Andreas Tømmerbakk      Karmøy          96       0,- kr                               
11.    Kjell Olav Gjerde                 Vindafjord              95       0,- kr                               
11.    Johannes Høines                 Karmøy                   95       0,- kr                               
13.    John Bersås                          Sand/Suldal           94       0,- kr                               
14.    Eirik Monsen                        Etne                        93       0,- kr                               
15.    Svein Eirik Vik                       Fitjar                       92       0,- kr                               
16.    Anders Leknes                      Karmøy                  89       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. J 
Plass  Navn                                     Lag                         Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Tormod Moe                         Sand/Suldal           100      30,- kr                               
2.     Chris Andre` Fauske             Strandebarm           99      22,- kr                               
3.     Thorbjørn Samland              Skånevik                   97      13,- kr                               
4.     Sondre Tesdal Galtung        Etne                           97       0,- kr                               
5.     Jon Magne Fisketjøn            Sand/Suldal             95       0,- kr                               


Pengepremier 10-skudd kl. V65 
Plass  Navn                                     Lag                      Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Odd Gorm-Hansen               Os                         100     101,- kr                               
2.     Nils Lothe                               Jondal                  100      72,- kr                               
3.     Olav Bauge                             Stord                     98      43,- kr                               
4.     Morten Røssland                  Husnes                  98       0,- kr                               
5.     Kjell Gunnar Moen               Karmøy                 97       0,- kr                               
6.     Håkon Bjørn Førland            Husnes                  97       0,- kr                               
7.     Johannes J. Heggebø            Ølen                      97       0,- kr                               
7.     Asbjørn Stokka                      Vindafjord            97       0,- kr                               
9.     Olav Bjelland                         Haugesund           96       0,- kr                               

 

Pengepremier 10-skudd kl. V73 
Plass  Navn                                     Lag                      Totalt     Premie                     
----------------------------------------------------------------------------------
1.     Kåre Hellesund                     Bømlo                    99      72,- kr                               
2.     Kristian Sevland                   Karmøy                  95       0,- kr                               
3.     Johan Opheim                      Ølen                       91       0,- kr