Vindafjordminiatyren 2009,  12., 14. og 15. februar.

I alt møtte 117 skyttarar, dette var litt i underkant av antall førehandspåmeldte.  Det kan vera at snøveret laurdags-
natta førte til at ein del haldt seg heime.

                                                           
                 

Medaljeoversikt og premierekneskap

Premiering

Liste 25-skot


 Liv Sollesnes frå Jondal vann kl
 3-5 med ny banerekord, 249 p.
 Ein 9.9 på det første ståande
 skotet gjorde at ho kom så tett
 opp til 250 p som det går an å
 komma.
 Me gratulerer med seieren og
 banerekorden !