Ope banestemne 20. og 21. Juni  2009

Mesterskaps- og klasse-medaljer  /  Premiering

Mesterskap klasse 3-5:

Nr.1.    Liv Sollesnes                                      Jondal                        346      Ms. med.
            1. aksje i vandrepokal
Nr. 2.   Torgeir Pleym Iversen                        Haugesund                  345      Ms. med.

Klassemedaljer:

Kl 5.    Liv Sollesnes                                      Jondal                         346      Med. på m.s.
Kl 4.    Jakob Vik                                          Fitjar                           340      Kl.med.
Kl 3.    Reidar Svendsbø                                Vikebygd                    329      Kl. med.
Kl 2.    Rune Samuelsen                                 Stord                           241      Kl. med.
Kl 1.    Ingolf Naustvik                                   Husnes                        243      Kl. med.
Kl AG Ståle Moe                                           Sand/Suldal                 210      Kl. med.
Kl Jr.   Asle Kvamsdal                                   Fitjar                           349      Kl. med.
Kl ER  Ole Kristian K Winterstø                    Stavanger                    350      Kl. med.
Kl R.   Beate Aas                                           Karmøy                      346      Kl. med.
Kl V5. Even Lund                                          Ullensvang                   345      Kl. med.
Kl V6. Kåre Kroka                                        Rosendal                     350      Kl. med.
Kl V7. Kåre Hellesund                                   Bømlo                         349      Kl. med.

Aspirantar, lik premie til alle:

Ivar Tesdal Galtung                            Etne                            226
Espen Lønning                                   Bømlo                         223
Vegard Matre                                    Sandeid                       231
Maria H. Vikedal                               Vikedal                       230

Premierekneskap:

I teksten til påmeldinga på nett var det oppgitt feil i arrangementsavgift / premiering.
Ombodsmøtet i Sunnhordland skyttarsamlag har vedteke ei fordeling på 45% arrangements-avgift og 55% til premiering.  Me følgjer dette vedtaket på alle stemne.

Kl. 2-5
Innskot kr. 120,-
Arr. avg. Kr. 54,-
Til premiering Kr. 66,- (13,- pr 5-skot, 27,- på 10-skot)

Kl. 1, 2, V55, V65, V73 og AG3
Innskot kr. 120,-
Arr. avg. Kr. 54,-
Til premiering Kr. 66,- (39,- på 15-skot, 27,- på 10-skot)

Kl. R, ER, JR
Innskot kr. 70,-
Arr. avg. Kr. 30,-
Til premiering Kr. 40,- (24,- på 15-skot, 16,- på 10-skot)

 

Medaljer og pengepremiar blir sendt ut etter at merknadsfristen er ute.
Merknadsfrist til premielista: 1. august 2009.
Me takkar skyttarane for frammøtet og ønskjer velkommen igjen til innandørs stemne til vinteren.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann