Vindafjordfelten 2007 

Dato:  8. mars              Antall deltakarar:  45 

Mesterskap kl 1-5/V55

Nr.1  Kai Espen Jekteberg      Vindafjord  30/11  Gylt medalje
      3. aksje i vandrepokal, pokal til odel og eige
Nr.2  Audun Kvandal              Røldal        30/8

1 mesterskapsmedalje, 16 deltakarar på grovfelt

Klassemedaljer

Kl.5       Audun Kvandal                        Røldal         30/8    Klassemed.
Kl.4       Kai Espen Jekteberg                Vindafjord   30/11  Med på m.s.
Kl.3       Jens Åge Fossberg                   Rosendal     28/15  Klassemed.
Kl.Jr      Svein Erik Vik                          Fitjar           30/22  Klassemed.
Kl.Er     Anders T. Galtung                     Etne            29/18  Klassemed.
Kl.R      June Kvandal                            Røldal         28/14  Klassemed.
Kl.V55  Nils Åge Sandal                        Røldal         29/19  Klassemed.
Kl.V65  Udmund K. Stengårdsbakken   Skånevik     29/18  Klassemed.
Kl.V73  Ola Vikedal                              Vikedal       29/17  Klassemed.

Kl.Jeg    Trond Fjellsbø                          Vindafjord   28/13
          1. aksje i jegerpokal 

Kl Asp    Ivar Tesdal Galtung, Maria H. Vikedal                   Gjenstand

Stangmedalje
 
Jens Åge Fossberg           Rosendal          9+5 = 14 tr.  Medalje

Felthurtigmedalje
  
Jens Åge Fossberg           Rosendal         15,73 sek.      Medalje

Lagskyting, grovfelt
 
Nr. 1  Røldal         87/41
            2. aksje i vandrepokal.
            Beger til: Audun Kvandal, Olaf Solbakken, Nils Åge Sandal.
 Nr. 2  Vindafjord  83/38
 Nr. 3  Karmøy      77/32

PREMIERING/PREMIEINNSKUDD

Innskudd kl 1-5/V55/V65/V73/Jeger
Premiering hovedsk.          kr.   55,-
Arr-avgift                          kr.   45,-
Sum                                  kr. 100,-

Innskudd kl R,ER,JR,A

Premiering hovedsk.          kr. 38,-
Arr-avgift                          kr. 32,-
Sum                                  kr. 70,-

Stang og felthurtig: 2 deltakerar
Medaljetrekk                 kr. 30,-
Til premiering                 kr.   0,-
Sum                               kr. 30,- 

Eventuelle merknader til premielista må vera Vindafjord Skyttarlag i hende innan 1. april 2009.
Medaljer / pengepremiar vil bli sendt ut etter merknads-fristen er ute.
Vindafjord Skyttarlag takkar dei som møtte, og ønskjer alle velkomne ved neste anledning.

For Vindafjord Skyttarlag
Svein Magne Stokkevåg
formann

PREMIELISTE 30-skot:

Pengepremiering 30-skudd kl. J
Pl.    Navn                                 Skytterlag               Totalt       Premie
---------------------------------------------------------------------------
1.     Svein Erik Vik                   Fitjar                      30/22      95,- kr                               
2.     Kjell Olav Gjerde              Vindafjord              29/23      76,- kr                               
3.     Anders Walde Mikkelson  Stord                      29/21      57,- kr                               
4.     Runar Mosdal                    Ølen                       29/20      38,- kr                               
5.     Kristin Hafstad Stokka      Vindafjord               29/17       0,- kr                               
6.     Sondre Tesdal Galtung       Etne                        29/14       0,- kr                               
7.     Norunn Stokland               Vindafjord               20/13       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. ER
Pl.    Navn                                  Skytterlag               Totalt       Premie
----------------------------------------------------------------------------
1.     Anders Tesdal Galtung         Etne                      29/18      68,- kr                               
2.     Sindre H Vikedal                 Vikedal                 25/09      46,- kr                               
3.     Anders Leknes                     Karmøy                10/04       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. R
Pl.    Navn                                  Skytterlag               Totalt       Premie
----------------------------------------------------------------------------
1.     June Kvandal                      Røldal                    28/14      91,- kr                               
2.     Beate Aas                           Karmøy                 27/10      61,- kr                               
3.     Kristoffer Tesdal Galtung     Etne                       23/06       0,- kr                               
4.     Ørjan K. Stokkevåg            Vindafjord              06/01       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. V65
Pl.    Navn                                       Skytterlag             Totalt       Premie
-----------------------------------------------------------------------------
1.     Udmund K. Stengårdsbakken  Skånevik              29/18     132,- kr                               
2.     Johannes Heggebø                  Ølen                      29/17      88,- kr                               
3.     Nils K Rydland                       Fitjar                     28/20       0,- kr                               
4.     Olav Bauge                             Stord                    21/10       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. V73
Pl.    Navn                                   Skytterlag               Totalt       Premie
-----------------------------------------------------------------------------
1.     Ola Vikedal                         Vikedal                   29/17     206,- kr                               
2.     Knut Trovåg                        Ølen                        29/16     146,- kr                               
3.     Johan Opheim                      Ølen                       28/08       88,- kr                               
4.     Karl Nysæther                     Stord                      27/15         0,- kr                               
5.     Asbjørn Stokka                   Vindafjord               27/13        0,- kr                               
6.     Kåre Hellesund                    Bømlo                     26/18        0,- kr                               
7.     Olaf Øvrevik                        Ølen                        22/05        0,- kr                               
8.     Lars Hallingstad                    Haugesund              19/04        0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. 3
Pl.    Navn                                   Skytterlag               Totalt       Premie
-----------------------------------------------------------------------------
1.     Jens Åge Fossberg               Rosendal                  28/15     165,- kr                               
2.     Johny Jørgensen                   Karmøy                   16/05       0,- kr                               
3.     Kristian Sletten                     Karmøy                   11/01       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. 4
Pl.    Navn                                    Skytterlag               Totalt       Premie
------------------------------------------------------------------------------
1.     Kai Espen Jekteberg             Vindafjord              30/12     198,- kr                               
2.     Asbjørn Sevland                    Karmøy                 28/16     132,- kr                               
3.     Anne Mai Jekteberg              Vindafjord              28/14       0,- kr                               
4.     Bjørn Morten Stokka            Vindafjord              25/13       0,- kr                               
5.     Simon Gerhard Simonsen       Karmøy                 24/10       0,- kr                               
6.     Egil Berakvam                       Vindafjord              17/02       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. 5
Pl.    Navn                                     Skytterlag               Totalt       Premie
------------------------------------------------------------------------------
1.     Audun Kvandal                     Røldal                     30/08     110,- kr                               
2.     Arve Sevland                        Karmøy                   20/06       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. V55
Pl.    Navn                                     Skytterlag               Totalt       Premie
------------------------------------------------------------------------------
1.     Nils Åge Sandal                     Røldal                    29/19     165,- kr                               
2.     Jan M Ellingsen                      Karmøy                 29/11     110,- kr                               
3.     Olaf Solbakken                      Røldal                    28/14       0,- kr                               
4.     Håkon Leganger                    Rosendal                26/11       0,- kr                               
5.     Einar Kvaløy                          Sauda                    11/03       0,- kr                               

Pengepremiering 30-skudd kl. JEG
Pl.    Navn                                     Skytterlag                Totalt       Premie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Trond Fjellsbø                       Vindafjord                28/13      55,- kr