Vindafjordfelten 2010 + Krinsstemnet felt, søre krins Sunnhordland
vart arrangert laurdag 10. april på / ved skytebanen i Vats.

Me hadde eit fantastisk fint ver, men sørgjeleg lite deltakarar ( 29 totalt).

Dei som var der såg ut til å ha det kjekt, og resultata vart som følgjer:

Vindafjordfelten:
Sven Egil Holta frå Jørpeland vann grovfelten med 29/16 tr.
Vindafjord Skyttarlag vann duellen med Røldal på lagskytinga ( 3 x 29 treff) og tok dermed vandrepokalen til odel og eige.
Ingen skyttarar med 30 treff på finfelten heller.

Medaljeoversikt, premieoppsett

Resultat finfelt 30 skot

Resultat grovfelt 30 skot


Krinsstemnet felt:
Egil Berakvam, Vindafjord, vart krinsmeister med 29/15 tr.
I underkant av 20 deltakarar på krinsstemnet.

Resultat finfelt 30 skot krins

Resultat grovfelt 30 skot krins

Full resultatliste inkl stang/felthurtig/premieoppgjer blir ferdigdtilt og tilsendt.